Vrijdag heeft de Vlaamse regering haar goedkeuring verleend aan het brownfieldconvenant Zulte-Olympia. Dit convenant omvat de herontwikkeling van een onderbenut en verontreinigd voormalig fabrieksterrein waar tot in 2008 Olympia wasautomaten werden gefabriceerd. Op het terrein zal een duurzaam en kwalitatief woonproject gerealiseerd worden.

Het project Zulte-Olympia is een reconversieproject. De oude site is onderbenut en vervuild waardoor een reconversie tot duurzaam kwalitatief woonproject met dichte densiteit de beste oplossing is. Het volledige project omvat de herontwikkeling bestaande uit sloop, sanering en nieuwe ruimtelijke ontwikkeling.

Op het terrein, met een oppervlakte van ca 5.500 m² en gelegen langs de Rijksweg N43 te Machelen (Zulte), zal een duurzaam en kwalitatief woonproject gerealiseerd worden waarbij 18 woningen, 4 studio’s, 2 appartementen en 3 handelspanden opgericht zullen worden.

Uitgangspunt is om aan dit project een duurzaam karakter te geven. Hierbij wordt gezocht naar een zo optimaal mogelijk evenwicht tussen de te realiseren ecologische, economische en sociaal-maatschappelijke doelstellingen.

Eveneens wordt er aandacht besteed aan mobiliteit en ontsluiting, onder meer door het voorzien van een fietsdoorsteek en ondergronds parkeren.

Vlaams Volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (CD&V): “Dit convenant zorgt voor een meerwaarde voor Machelen. De nood aan duurzame plekken is groot. Het is belangrijk voor het leefmilieu dat nu vastligt dat de vervuilde gronden gesaneerd worden. Bovendien zullen de op te richten gebouwen rekening houden met de omgeving waarin ze liggen. Om die reden gaat alle prioriteit nu naar een info- overlegmoment met de omwonenden. Zij moeten betrokken worden bij dit project teneinde een gedegen draagvlak te creëren. “