De energiecrisis zet de Vlaming aan om te renoveren. In Vlaanderen is de helft van de woningen ouder dan 50 jaar. Nog steeds zijn er velen die niet voldoende geïsoleerd zijn of geen efficiënte verwarmingsinstallatie hebben. De hoge energieprijzen dwingen ons om zuiniger om te gaan met energie. De Vlaamse overheid heeft daarom ook haar steunbeleid grondig gewijzigd en dat slaat duidelijk aan. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (cd&v): ‘We zien een explosie aan aanvragen voor renteloze energieleningen en energiepremies. De aanvragen voor de energieleningen zijn maar liefst 16 keer hoger dan voorheen. En de aanvragen voor renovatiepremies liggen 2,5 keer hoger. De Vlaming wil investeren in een energiezuinige woning. Dat is ook een goeie keuze. De terugverdientijd is kort, de energiefacturen kunnen zo fors naar beneden, de waarde van de woning stijgt en het is goed voor het klimaat.’

Sinds 1 september kunnen Vlamingen met lage of middeninkomens met renovatieplannen tot 60000 euro renteloos lenen. Gemiddeld worden per maand 2500 aanvragen voor ‘MijnVerbouwlening’ gedaan. Bij de vroegere energielening ging dit slechts over 150 aanvragen. Aanvragen zijn gemiddeld goed voor bijna 30000 euro. Dakrenovatie, vernieuwen van ramen en deuren, muurisolatie en zonnepanelen zijn de voornaamste werken die gefinancierd worden. Bothuyne: ‘De renteloze MijnVerbouwlening slaat duidelijk aan. Da tis ook logisch. In een tijd van stijgende rentes bij bankleningen, is renteloos lenen een groot voordeel. Alleen lopen de doorlooptijden voor de behandeling van de aanvragen nu wel op; tot 5 maanden. Dat is te lang. Minister Demir zal hier extra inspanningen moeten leveren om de wachttijden in te korten. Dat de aanvragen nu ook digitaal kunnen, kan al helpen. Maar we mogen mensen met renovatieplannen niet in de steek laten en op wachtlijsten zetten.’

De MijnVerbouwPremie is een inkomensgerelateerde subsidie voor wie gaat verbouwen. De voorbije jaren slabakte het premie-systeem van de Vlaamse overheid. 10 jaar geleden kregen er nog meer dan 235000 Vlamingen renovatiepremies. Vorig jaar waren er dan nog maar 95000. En dat terwijl de nood om onze woningen te renoveren nooit groter was. Bothuyne: ‘Het is daarom goed om vast te stellen dat op maandbasis nu bijna 20000 Vlamingen een premie aanvragen. Aan dit ritme gaan we terug naar 240000 Vlamingen die hun woningen renoveren. Dat is nodig als we de doelstelling van een energiezuinige woning voor elke Vlaming willen waarmaken.’

Ook bij de premies zijn de dakrenovaties en ramen & deuren het populairst.

Het systeem van de ‘MijnVerbouwpremie’ werkt duidelijk. De lagere en middeninkomens, zowat 2/3 van de Vlamingen, krijgen een forse rechtstreekse financiële steun. We moeten een energiezuinige woning haalbaar en betaalbaar maken voor elke Vlaming. Dit beleid werkt en hier moeten we dus verder in gaan. Zo wil cd&v dat ook de zonnepanelenpremie geïntegreerd wordt in ‘Mijnverbouwpremie’. Bothuyne: ‘Zonnepanelen zijn nu wel snel terugverdiend, maar voor mensen met een laag inkomen blijft zo’n investering zwaar. Een premie gekoppeld aan een renteloze lening kan dan helpen. Nu bouwt minister Demir deze premies blind af en dat zal ervoor zorgen dat net de lagere  en middeninkomens niet meekunnen in de energietransitie. Dat zou kan en mag de bedoeling niet zijn.

De laagste inkomensgroepen kunnen nu ook nog steeds premies krijgen om gasketels te installeren. Op een maand tijd werden zo 2151 gasketelpremies gevraagd. Hoewel de moderne gascondenstatieketels altijd een stap vooruit zijn in vergelijking met verouderde en energieverslindende verwarmingsketels, is dit niet logisch. Bothuyne: ‘Door premies te blijven geven voor gasketels, zorgt minister Demir ervoor dat net de mensen met de laagste inkomens geduwd worden naar langdurige afhankelijkheid van dure fossiele brandstoffen. Beter zou zijn deze mensen hogere steun te geven om op een al dan niet hybride warmtepomp te kunnen overschakelen.’ Hier is dus nog werk aan de winkel voor minister Demir.