Oudenaarde, Kruisem, Kluisbergen en Wortegem-Petegem, die op dit moment al de politiezone Vlaamse Ardennen vormen, organiseren voor al hun gemeenteraadsleden, leden BCSD (Bijzonder Comité voor Sociale Dienst) en algemeen directeurs op maandagavond 18 oktober een besloten infomoment over de versterking van hun bestuurskracht. U wordt vriendelijk uitgenodigd op een persconferentie die zal plaatsvinden op 18 oktober om 20h30 in de lokalen van Aarova 1 events (hoek Deinzestraat en Industriepark De  Bruwaan nummer 1). De Vlaamse regering wenst schaalvergroting en het creëren van sterke en bestuurskrachtige lokale besturen te stimuleren aan de hand van vrijwillige samenwerkingsverbanden of fusies.

Tijdens dit infomoment zal het Agentschap Binnenlands Bestuur en het kabinet van bevoegd minister Bart Somers toelichting geven bij het fusiedecreet van de Vlaamse Regering en de verschillende stappen in een mogelijk fusietraject: van het opstarten van een haalbaarheidsstudie en burgerparticipatie tot het nemen van een principiële en vervolgens definitieve goedkeuring in de respectievelijke gemeenteraden. De deadline van de Vlaamse Regering voor een definitieve beslissing tot vrijwillige fusie is 31 december 2023.

De besturen wensen tijdig de mogelijke initiatieven tot versterking van hun bestuurskracht te onderzoeken en houden er aan daar al hun gemeenteraadsleden, administraties en burgers van bij het begin over te informeren en bij te betrekken.

Waarom? 

Meer en meer steden en gemeenten kiezen ervoor om de uitdagingen rond dienstverlening,  crisisbeheer, digitalisering en modernisering van de overheid, duurzaamheid, investeringen en de benadering van sociaal-maatschappelijke vraagstukken aan te gaan via een vorm van vrijwillige samenwerking of fusie. Maatwerk op lokaal niveau is de toekomst. Dit is een logische evolutie en vroeg of laat zal ieder bestuur hier een antwoord moeten op bieden. De gemeenten van de politiezone Vlaamse Ardennen erkennen deze uitdagingen. Ze wensen zich op een professionele manier te laten informeren en de mogelijkheden tot versterking van hun bestuurskracht te onderzoeken. Zij zullen daarvoor tevens een haalbaarheidsstudie, inclusief burgerparticipatie, opstarten. Deze brede burgerparticipatie, bij alle lagen van de bevolking, zal polsen naar een mogelijks draagvlak bij de inwoners om dan al dan niet tot een fusie over te gaan.


Contact:

Marnic De Meulemeester, burgemeester Oudenaarde         
Joop Verzele, burgemeester Kruisem
Philippe Willequet, burgemeester Kluisbergen                    
Luc Vander Meeren, burgemeester Wortegem-Petegem