De Deinsesteenweg, de weg die Kruishoutem met Deinze verbindt en dwars door de wijk Marolle

loopt, is in slechte staat. Dat de rijweg in slechte staat verkeert, ervaren de bewoners en passanten alle dagen dagen.  Maar ook de riolering laat te wensen over hetgeen regelmatig voor wateroverlast zorgt en dan spreken we nog niet over het afvalwater van de honderden woningen dat nog steeds ongezuiverd in de grachten terecht komt. En deze situatie geldt niet alleen voor de Deinsesteenweg; ook in de zijstraatjes is er werk aan de winkel, zeker ook m.b.t. de riolering.

De Vlaamse overheid heeft alvast voor 2 straten de nodige middelen voorzien voor de riolering en de waterzuivering. Vlaanderen betaalt 75% van de werken.  Concreet gaat het over de Bellegemstraat, waar voor 1.043.954 euro werken zijn voorzien en over de Hoogmolenstraat en een deeltje van de Nonnegatstraat, waar 665.042 euro aan kosten wordt voorzien. De Vlaamse steun is bijzonder belangrijk, alleen zo kan Kruisem zijn riolerings- en zuiveringsgraad snel en substantieel optrekken.

Ook voor anderen zijstraten, zoals de Passionistenstraat in de Marolle, is een dossier in voorbereiding en hopen we bovenlokale financiële middelen los te krijgen.

We maken dus werk van een volledige heraanleg van de voormalige provincieweg. Daartoe is een samenwerkingsakkoord gesloten tussen alle betrokkenen: de gemeente Kruisem, de administratie Wegen en Verkeer (AWV), Aquafin, de Vlaamse Milieumaatschappij (VMM) en rioolbeheerder Farys. Na de zomer voorzien we een eerste voorontwerp van de riolering. Dit najaar volgen dan de eerste

bewonersvergaderingen waar we met de bewoners in overleg willen gaan. We willen immers de buurt heel wat inspraak geven en dus nauw betrekken bij dit project, zowel m.b.t. het ontwerp als de uiteindelijke uitvoering ervan.

Na de heraanleg zal de weg een stuk veiliger zijn, met o.a. een  fietspad langs beide zijden van de rijweg en zullen de bewoners verlost zijn van het vervelende geluid van de versleten betonvakken. De gemeente zal dan, nadat de werken opgeleverd zijn, de Deinsesteenweg, Tjollevelddreef en Nieuwstraat, vandaag allen in beheer van AWV, overnemen. En dit alles zonder dat de Kruishoutemnaren de volledige factuur moeten betalen.

 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.