Tussenkomt R. Bothuyne tijdens de begrotingsbesprekingen Vlaams parlement

Collega’s, Zoals al zo vaak is gezegd; energie besparen is de beste manier is om tegemoet te komen aan de klimaatdoelstellingen én om de energiefactuur te laten dalen. Het momentum van deze energiecrisis moet gebruikt worden om, nu mensen soms pijnlijk bewust worden van hun energiegebruik, dit verbruik structureel te laten dalen. Deze begroting maakt daar meer dan ooit geld voor vrij.

En het beleid van renteloze financiering, verhoogde en inkomensgerelateerde premies gecombineerd met ontzorging en begeleiding werkt. Duizenden aanvragen zijn reeds binnen. Maar ook steeds meer mensen komen in een wachtrij terecht. Daar heeft u extra freelancers voor voorzien voor wat betreft de ontzorging. Maar meer is allicht nodig & nuttig. Wie mee wil investeren in de energietransitie, mag niet tegengehouden worden, maar moet geholpen worden. Zekerheid is cruciaal als we mensen willen verleiden om te investeren. En net daar zijn toch een aantal zaken die beter kunnen.

Een paar voorbeelden.

1/ De zonnepanelenpremie tot 1.500 euro wordt vanaf volgend jaar gehalveerd. Echter, voor tienduizenden mensen zal die de facto al dit jaar gehalveerd worden. Door vertragingen, buiten hun wil om, bij leveranciers en plaatsers van PV-installaties, zullen zij, in vergelijking waarmee men had rekening gehouden bij de aankoop, straks de helft van de financiële steun krijgen. Voor veel mensen met een lager inkomen, maken die premies wel degelijk het verschil. En dat de administratieve afhandeling van de aanmelding van nieuwe zonnepanelen 5 tot 6 maanden vertraging oploopt, helpt ook al niet. Mensen moeten niet alleen wachten op de premie, maar ook op de terugleververgoedingen waar ze recht op hebben. Hier moet een tandje bij!

2/ Bevoorradingszekerheid: ook installaties die er in kader van het Vlaams beleid zijn gekomen, zorgen mee voor de bevoorrading van elektriciteit in ons land. Echter; zowel vanuit de biogassector, biomassa-installaties en grootschalige zonnepanelenprojecten komen onheilspellende geluiden. We moeten zorgen dat investeerders zekerheid krijgen als ze in Vlaanderen miljoenen euro’s investeren in ons energieverhaal, in ons energiebeleid.

3/ Zekerheid gaat ook over procedures. Voka had het er recent nog over; de Vlaamse vergunningsprocedures moeten eenvoudiger en vooral sneller. Ook de werking van de Raad voor Vergunningsbetwistingen moet beter en efficiënter. Allicht moet hier nog meer in geïnvesteerd worden, zodat nieuwe investeringen vlot en snel kunnen gebeuren in een rechtzeker kader.

4/ Het C-tarief. Iedereen heeft bedenkingen bij het capaciteitstarief, zowel qua timing als vormgeving. Zowel de VREG als de netbeheerders en leveranciers gaan echter volop door met de introductie ervan. U bent hieromtrent in de zomer van 2022 naar de rechtbank getrokken: een zinvol initiatief, mocht het voor 1 januari 2023 tot een uitspraak leiden, maar dat is niet het geval. Chaos en onzekerheid dreigen nu voor leveranciers, netbeheerders en klanten. Daarom is het zinvol om opnieuw met de VREG te praten en zo snel mogelijk een doorstart naar een nieuwe tariefstructuur te maken die de opmerkingen van de verschillende fracties meeneemt. Mevrouw de minister, ga de dialoog met de VREG aan en maak werk van een snelle doorstart van een nieuwe tariefstructuur op basis van een gemeenschappelijke impactanalyse. De VREG wil snel evalueren; het beste gebeurt dat samen met u, dit parlement en de hele energiesector. Dus; niet wachten, maar sla aub. de hand aan de ploeg, mevrouw de minister en zorg mee voor zekerheid.

Zekerheid en een sociaal beleid gaan hand in hand. De MijnVerbouwPremie is een heel goede zaak, waarin de energie- en woonpremies zijn geïntegreerd. De vraag is; kunnen we niet nog verder gaan? Wij stellen voor om ook de zonnepanelenpremie, zowel qua software als qua methodiek, te integreren. Volgens ons is het ook zinvol om de premies voor aansluiting op warmtenetten, hemelwateropvang, groendaken en ontharding in de MijnVerbouwPremie in te kantelen. Een eenvoudig, maar ook inkomensgerelateerd systeem van steun kan zorgen dat letterlijk iedereen mee kan in de klimaat- en energietransitie.

De ambities voor hernieuwbare energie zijn al bijgesteld. De verplichting die wordt ingevoerd voor grootschalige PV-installaties is grotendeels onnodig omdat men die investeringen al doet, maar het is wel een stok achter de deur om nog meer mensen te overtuigen. Met een goed beleid, en ik heb net wat suggesties gegeven om dat nog te versterken, kunnen, mogen én moeten we de ambities over energiebesparing en hernieuwbare energie  naar boven bijstellen.

Dus; mevrouw de minister; als het over energie gaat; onze fractie staat achter u en achter de zo hoog mogelijke ambities!