De huidige energietransitie, de stijgende energieprijzen, de coronacrisis, het conflict in Oekraïne, de zoektocht naar geschikt personeel, … raakt iedereen. Niemand die er niet mee te maken krijgt en dat geldt zeker voor onze ondernemers. Drie bovenlokale CD&V-mandatarissen willen de vinger aan de pols houden van de Oost-Vlaamse economie. Hoe gaan ondernemers hier optimaal mee om? Wat kan de provinciale, Vlaamse en federale overheid doen? Wat kan beter of anders?

Via bedrijfsbezoeken in zoveel mogelijk Oost-Vlaamse steden en gemeenten willen ze kijken en luisteren hoe ze de economie nog beter kunnen steunen.

Naast corona komen ons nog heel wat economische uitdagingen tegemoet en daartegen willen we ons zo goed als mogelijk wapenen,” aldus Leen Dierick, federaal parlementslid en lid van de Commissie Economie. “Redenen genoeg dus om een ‘economische tour door Oost-Vlaanderen’ op te zetten om de vinger aan de pols te houden.”

“Wij willen in gesprek gaan met lokale ondernemers om te ervaren waar hun grootste noden zitten en welke verwachtingen ze hebben. Aftasten welke stappen wij als overheid nog kunnen zetten.” vult Robrecht Bothuyne aan. Hij is Vlaams parlementslid, voorzitter van de Commissie Economie en auteur van de Vlaamse relanceresolutie. “Het gaat erom meer te weten over de manier waarop ondernemers  omgaan met duurzaamheid, hun aanwervingspolitiek, hun reacties op de huidige energietransitie, de voorbije relancemaatregelen maar ook hun tips en ideeën mee te nemen en hierrond verder te werken.”

Leentje Grillaert, Oost-Vlaams gedeputeerde bevoegd voor landbouw, toerisme en middenstand  (allen economische sectoren met noden en verwachtingen), besluit: “We zijn deze tour reeds gestart na de eerste coronagolf met passages in Kruibeke, Zottegem en Zele. Na anderhalf jaar nemen wij de draad terug op in Lievegem. Maar de komende maanden zullen we telkens een vrijdag vrijhouden voor nog meer bezoeken in andere gemeenten.”

 De drie CD&V-politici willen de signalen die ze oppikken meenemen naar het niveau waar ze actief zijn om op die manier de Oost-Vlaamse ondernemers van dienst te zijn. Het bezoek aan Lievegem zal afgerond worden met een babbel met de lokale afdeling.

“Het is belangrijk dat we de problemen van de ondernemers begrijpen. Luisteren naar wat ze ons vertellen om er daarna mee aan de slag te gaan. Oplossingen vinden voor maatschappelijke vraagstukken dat is de rol van de politiek. Lievegem is een ondernemende fusiegemeente. We zijn blij dat we Leen, Robrecht en Leentje mogen ontvangen.’  ,” aldus Steven Lambert, voorzitter van CD&V-Lievegem.