De gemeentelijke basisschool De ‘Weide’ Wereld kent al jaren heel veel succes, met stijgende leerlingenaantallen als gevolg. Hoewel de school pas in 2013 een nieuwe vestiging opende in de Marolle in Kruisem, dringt uitbreiding zicht op.

 Schepen van onderwijs Kathleen Hutsebaut (CD&V): ‘Er zijn nu al zowat 260 leerlingen in de school. Sinds een aantal jaren moeten we daardoor zelfs inschrijvingsbeperkingen voorzien. Met de nieuwe klaslokalen kunnen we terug meer Kruisemse kinderen kans geven om in eigen gemeente school te lopen.’

De gemeenteraad van Kruisem zette het licht op groen voor een uitbreiding met 2 klassen en een luifel ter hoogte van de kleuterspeelplaats, zodat de jongsten beter beschermd zijn tegen regen of felle zon. Daarnaast wordt de brandpreventie geoptimaliseerd.

Schepen van patrimonium Robrecht Bothuyne (CD&V): ‘We voorzien voor deze uitbreidingswerken 400.723,02 euro, exclusief btw. Daarvan wordt 81,25% gesubsidieerd door de Vlaamse overheid. De gemeente moet dus slechts 75 723,02 euro voor zijn rekening nemen. Het dossier gaat nu naar Brussel, waar de overheid zijn goedkeuring moet geven. We hopen dit najaar effectief aan te besteden en de bouw dan in het voorjaar van 2022 te realiseren, zodat bij het begin van het schooljaar 2022-2023 de klassen en de luifel in gebruik zijn.’