De gemeenteraad van Kruisem zette het licht op groen voor de heraanleg van de Meirestraat. Het deel vanaf de E17 tot aan de grens met Waregem en Zulte zal worden heraangelegd en verbreed. Bedoeling is ook een fietspad te voorzien. Dat zal aansluiten op de fietspaden van de Gentse Heerweg en van de Karreweg.

Aanleiding is de komst van 2 nieuwe bedrijven die op een braakliggend terrein langs de Meirestraat zullen gevestigd worden. Deze bedrijven brengen verkeer en mobiliteit met zich mee. Deze wordt met de heraanleg van dit gedeelte van de Meirestraat letterlijk in goede banen geleid. Het verkeer van deze bedrijven zal verplicht zijn te ontsluiten via de industriezone, richting op- en afrittencomplex van de E17. De landelijke wegen aan de overkant van de E17 zullen hier niet bij belast worden.

Tegelijk dringt de gemeente Kruisem verder aan bij de provincie voor een rechtstreekse ontsluiting van de industriezone Zaubeek op het op- en afrittencomplex van de E17. Daartoe dient de provincie een PRUP op te maken. Dit jaar heeft de provincie hier alvast het nodige budget voor voorzien. Zo kunnen we de verkeersveiligheid en de leefbaarheid van de industriezone Zaubeek en van wie er woont, fors verbeteren.

De gemeenteraad keurde het bestek goed om een studiebureau aan te stellen voor een bedrag van 100.000 euro. Bedoeling is dat de werken volgend jaar worden uitgevoerd. De buurtbewoners en bedrijven langs de zone zullen betrokken worden bij de opmaak van de plannen.