Op de gemeenteraad van februari is nu ook het subsidiereglement voor trofeeën op sportevenementen goedgekeurd. Verenigingen kunnen daarbij voor 150 euro steun krijgen voor de sportevenementen of -wedstrijden welke ze organiseren.

Sportschepen Robrecht Bothuyne (CD&V): ‘Kruisem is een sportieve gemeente, met een bijzonder sterk sportverenigingsleven. Tegelijk zien we dat het niet evident is om als vereniging wedstrijden en competities te organiseren. Daarom voorzien we specifiek hiervoor een aantal nieuwe ondersteuningsinstrumenten.’

Voor evenementen waar een EHBO-post of ambulance moet zijn, voorziet Kruisem een subsidie tot 250 euro. Daarmee wil de gemeente veilig en gezond sporten promoten en ondersteunen. Op verschillende locaties worden dan ook defibrillatoren voorzien om snel te kunnen reageren bij eventuele hartproblemen.

Verenigingen die een competitie of wedstrijd organiseren zullen nu ook tot 150 euro subsidie kunnen krijgen voor de aankoop van trofeeën of ander prijzenmateriaal. Zo ondersteunt Kruisem organisaties/verenigingen om hun wedstrijden aantrekkelijk te maken.

Kruisem voorziet ook een sterke uitgebouwde logistieke ondersteuning. Naast het goedkoop ter beschikking stellen van sporthal en andere sportinfrastructuur gaat het om heel wat materiaal en personele steun. Nadars, herashekken, stoelen, tafels, spelmateriaal,… het kan allemaal gratis via onze uitleendienst voorzien worden. Tegelijk voorzien we ook steun bij de opbouw van bijvoorbeeld tenten bij evenementen.

Bothuyne: ‘Kruisem wil een bruisende en sportieve gemeente zijn. Onze sportclubs en -verenigingen verdienen daartoe de nodige ondersteuning.’