Het faillissement van de Vlaamse Energieleverancier zal u niet ontgaan zijn. Meer dan 70.000 klanten, waarvan 26.000 via de groepsaankoop van de Provincie Oost-Vlaanderen, moeten noodgedwongen op zoek naar een nieuwe leverancier. Daarnaast vormen de hoog oplopende prijzen van gas en elektriciteit reeds enige tijd een bezorgdheid van iedereen. Burgers en bedrijven stellen hun hoop in de overheid om prijsstijgingen aan te pakken. CD&V laat jullie niet in de kou staan. Oost-Vlaams gedeputeerde Leentje Grillaert, Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne en Kamerlid Leen Dierick willen jou via deze mail inlichten over hoe je kan je omgaan met vragen over het faillissement en welke concrete maatregelen CD&V voorstelt voor een betaalbare energiefactuur.

In Vlaanderen treedt Fluvius vanaf de vaststelling van het faillissement tijdelijk op als noodleverancier en neemt de levering van energie over. Als klant zal je op geen enkel moment zonder elektriciteit of gas komen te zitten, maar moet je binnen de 60 dagen wel een andere commerciële leverancier zoeken. Die andere leveranciers zullen hun tarief laten ingaan op 7 december, zo hoef je nooit de hogere Fluvius-tarieven te betalen.

Daarom kan je best volgende zaken doen:

  • Zet jouw domiciliëring stop en betaal geen voorschotten meer.
  • Doe, aan de hand van een afrekeningsfactuur, de V-test op de website van de VREG (https://vtest.vreg.be/) om te kijken welke leverancier het best bij jou past.
  • Het Oost-Vlaams provinciebestuur kijkt uit of er een leverancier te vinden is die goede collectieve voorwaarden wil aanbieden.
  • Hou ondertussen de website van het provinciebestuur (https://oost-vlaanderen.be/) in de gaten voor de meest recente informatie.
  • Zorg er wel voor dat je binnen de maand een nieuwe energieleverancier Dit zorgt ervoor dat vanaf de datum van het faillissement de energieprijzen van jouw nieuwe leverancier zullen gelden in plaats van de dure Fluvius-prijzen.

Om de consequenties bij een faillissement van een energieleverancier niet meer te hoeven meemaken zullen we er met CD&V over waken dat de getroffen klanten, zowel nu als bij toekomstige faillissementen, zo weinig mogelijk (financiële) hinder ondervinden. Daarnaast moeten de energieleveranciers verzekeren dat zij in staat zijn  hun opdracht uit te voeren. Het Vlaams parlement heeft daarom volgende week al regulator VREG uitgenodigd voor een hoorzitting. De regulator bepaalt immers wie mag actief zijn op de energiemarkt.

Daarom pleit CD&V ervoor dat de klant het recht krijgt om ervoor te kiezen de huidige voorschotfactuur te vervangen door een maandelijkse factuur waarbij je betaalt wat je effectief verbruikt en verlies je geen geld in geval van een faillissement. De klant hoeft dan geen bank meer te spelen voor zijn of haar energieleverancier. We willen ook de financiële positie van de energieleveranciers versterken, naar analogie van de bankensector, via de introductie van een stresstest. Zo vermijden we dat zwak gekapitaliseerde energieleveranciers in de problemen komen en beschermen we de klanten. Samen met de sector werken we een kredietscore uit waardoor klanten zich kunnen informeren. Afgelopen woensdag 9 december 2021 werden beide voorstellen in de Plenaire vergadering van het Vlaams parlement geïntroduceerd. De Vlaamse minister van energie liet reeds weten de voorstellen te steunen.

Om de energiefactuur betaalbaar te krijgen pleit CD&V al langer voor de invoer van een energienorm naar analogie van de vandaag gekende loonnorm. Dit principe werd opgenomen in het Vlaams en federaal regeerakkoord. Een energienorm beschermt de koopkracht van de gezinnen en concurrentiepositie van onze bedrijven door onze energieprijzen met die in de buurlanden te vergelijken. Stijgt de energiefactuur sneller en zijn er grotere verschillen? Dan moeten de niet te verantwoorden verschillen weggewerkt worden door de overheid. Ook de impact van het overheidsbeleid op energiefactuur wordt zo ingeperkt. Op Vlaams niveau werd daartoe eerder een decreet goedgekeurd en wordt bijna 200 miljoen euro heffingen uit de factuur gehaald. Afgelopen woensdag 9 december 2021 heeft de Kamercommissie Energie van het federaal parlement de eerste stap goedgekeurd richting de invoering van deze energienorm. Een hervorming van de energiefactuur, waardoor de federale energieheffingen worden vervangen door één accijns, en de verlenging van het uitgebreide sociaal tarief werden goedgekeurde. Hiermee komt de regering tegemoet aan de sterke stijging van de energiefactuur.

Tot slot stelt CD&V 20 concrete maatregelen voor om de hogere energieprijzen aan te pakken. Deze gaan over de invoering van een renovatieplicht, het wegwerken van onrechtvaardige distributienetkosten tot een vereenvoudigde en verstaanbare energiefactuur. Je kan deze raadplegen via deze link https://www.cdenv.be/actua/cdenv-wil-met-20-concrete-maatregelen-hoge-energieprijzen-aanpakken/