Er is wellicht een manier gevonden om mensen met een warmtepomp, die hun terugdraaiende teller zagen verdwijnen, een eenmalige retroactieve investeringspremie te geven die rekening houdt met hun grote investering. Het onderzoek naar mogelijkheden daaromtrent werd afgerond door Vlaams minister van Energie Zuhal Demir, die naar de Vlaamse regering trok met een voorstel. Als de adviesinstanties en de Raad van State zich kunnen vinden in het voorstel, wil dat zeggen dat de getroffenen met warmtepomp een vast bijkomend premie van 1.163 euro kunnen aanvragen. “Omdat in dit dossier in het verleden al te veel beloftes gedaan zijn die niet ingelost werden, maakten we die fout niet nog eens. Achter de schermen werden alle mogelijkheden eerst grondig bestudeerd en het huidige voorstel is daarvan het resultaat. Ze lijkt haalbaar en betaalbaar. Daarom winnen we nu advies in bij de diverse adviesinstanties en de Raad van State”, klinkt het bij Demir. De regeling werd uitgewerkt in nauw overleg met Vlaams volksvertegenwoordigers Andries Gryffroy (N-VA), Robrecht Bothuyne (CD&V) en Willem-Frederik Schiltz (Open VLD).

“Het slechtste antwoord op gebroken loze beloften, is nieuwe loze beloften. Ik doe op een andere manier aan politiek. Iets beloven waar totaal geen zekerheid over is, dat verdienen de getroffen gezinnen niet”. Dat was de voorbije maanden steevast de reactie van Zuhal Demir als gevraagd werd naar een bijkomende vergoeding voor gezinnen, organisaties en ondernemingen die een warmtepomp met zonnepanelen combineren. Het wegvallen van de terugdraaiende teller was voor die gezinnen namelijk een enorme streep door de rekening, terwijl de reeds aangekondigde retroactieve investeringspremie daar slechts in beperkte mate rekening mee hield. Achter de schermen liep echter een juridisch en technisch onderzoek naar mogelijkheden die juridisch stand zouden houden. Die lijkt intussen gevonden.

Eerder dit jaar vernietigde het Grondwettelijk Hof het principe van de terugdraaiende teller. Dat zorgt voor een financieel verlies bij een groot aantal gezinnen met een digitale meter die zelf energie produceren. Voor de eigenaars van zonnepanelen startte de Vlaamse Regering in januari de goedkeuringsprocedure om in een retroactieve investeringspremie te voorzien. Na ongeveer vier maanden is de procedure in een vergevorderde fase beland en wordt een tweede advies van de Raad van State verwerkt teneinde daarna over te gaan tot een definitieve goedkeuring.

Nieuwe retroactieve investeringspremie

Op voorstel van Vlaams minister van Energie Zuhal Demir besloot de Vlaamse Regering vandaag om ook voor andere toekomstgerichte investeerders een retroactieve investeringspremie in het leven te roepen. Het gaat  om ongeveer 31.000 eigenaars van een warmtepomp voor woningverwarming in combinatie met zonnepanelen (kleiner dan 10 kW). Omdat de investeringskost in een warmtepompinstallatie voor woningverwarming veel hoger is dan de investeringskost voor bijvoorbeeld een gasinstallatie. Eigenaars van warmtepompen plaatsten vaak meer zonnepanelen dan gezinnen zonder warmtepomp, waardoor ze de afschaffing van de terugdraaiende teller financieel sterker voelen. Wie binnen die groep valt, zal dus niet alleen voor de zonnepanelen, maar ook voor de investering in de warmtepomp een retroactieve investeringspremie kunnen aanvragen.   

Voor eigenaars van warmtepompen als hoofdverwarming in combinatie met zonnepanelen, in dienst genomen voor 31 december 2020, en die aan de voorwaarden voldoet, wordt er bovenop de retroactieve premie voor de zonnepanelen in een vaste bijkomende premie van 1.163 euro voorzien. Verder komen ook ongeveer 530 installaties die warmte en stroom produceren (warmtekracht-koppeling) of kleine windturbines in aanmerking voor steun.

“De uitspraak van het Grondwettelijk Hof zette de geleverde inspanningen van vele mensen onder spanning. Ik vind het belangrijk dat investeerders die aan alle voorwaarden voldoen, ook effectief worden ondersteund voor hun investeringsinspanning. Het is dan ook niet meer dan logisch dat wij als Vlaamse Regering een billijke vergoeding voorstellen aan de toekomstgerichte investeerders waar de opbrengst lager is dan verwacht”, aldus Demir   

“Maar ik moet grif toegeven dat het allesbehalve evident was om een juridisch robuust voorstel uit te werken. Daarom dat ik op geen enkele manier beloftes heb gedaan of politieke ballonnetjes hierover heb opgelaten. Mensen die investeren in hernieuwbare energie zijn, net als mij, die beloftepolitiek beu. Mensen willen resultaten. Die zijn er nu. Vandaag kreeg mijn uitgewerkt voorstel groen licht en wordt de laatste horde aangevat met een adviesvraag bij de Raad van State en de adviesinstanties”.

Voor de beslissing wordt 37,2 miljoen euro bijkomend vrijgemaakt vanuit de begroting. “Wederom kiezen we ervoor, in het belang van gezinnen mét en zonder zonnepanelen, om dit niet te verrekenen in de energiefactuur van de gezinnen en de KMO’s. Ook die fout van het verleden herhalen we niet”, benadrukt Demir.

Steun vanuit het Vlaams parlement

“Warmtepompen zijn één van de klimaatvriendelijke verwarmingstechnologieën van de toekomst, zeker als ze gecombineerd zijn met een PV-installatie”, zegt Vlaams parlementslid voor N-VA Andries Gryffroy. “Maar gezinnen die reeds over een digitale meter beschikken en investeerden in warmtepompen met zonnepanelen werden het hardst getroffen door de uitspraak van het Grondwettelijk Hof begin dit jaar.  Deze specifieke retro-actieve investeringspremie is dan ook meer dan welkom voor deze voorlopers.”

“Deze beslissing is een belangrijke aanvulling op de eerder goedgekeurde retroactieve investeringspremie voor PV-eigenaars”, zegt Vlaams volksvertegenwoordiger voor CD&V Robrecht Bothuyne.  “Dankzij deze bijkomende premies voor bestaande warmtepompen en andere hernieuwbare energie-installaties, kunnen deze investeringen in de energietransitie een redelijk rendement realiseren. Het is nu belangrijk om op dit elan voort te bouwen en in de toekomst opnieuw een positief klimaat te creëren voor investeringen in hernieuwbare energie.”

“Van alle zonnepaneleneigenaars hebben degenen met een warmtepomp de grootste inspanning gedaan voor ons klimaat. Tegelijk worden zij momenteel het zwaarst getroffen. Het is dan ook niet meer dan normaal dat we hen extra tegemoetkomen”, zegt Vlaams fractieleider voor Open Vld Willem-Frederik Schiltz. “Ik hoop dat we met de verschillende premies de negativiteit rond zonnepanelen nu achter ons kunnen laten. “Hopelijk kiezen opnieuw meer mensen ervoor om zonnepanelen te laten installeren. Een zonnepaneleninstallatie blijft immers interessant voor zowel klimaat als portefeuille. Deze wordt steeds terugverdiend en levert een lagere elektriciteitsfactuur op.”

Welk premiebedrag kunnen deze investeerders verwachten?

Voor eigenaars van warmtepompen als hoofdverwarming in combinatie met zonnepanelen, in dienst genomen voor 31 december 2020, en die aan de voorwaarden voldoet, wordt er bovenop de retroactieve premie voor de zonnepanelen in een vaste bijkomende premie van 1163 euro voorzien.

Voor de 530 andere installaties, in dienst genomen voor 31 december 2020, werd per technologie en per jaar van indienstname (periode 2006-2020) berekend of een/welke premie nodig is om na 15 jaar een rendement van 5% te behalen op een representatieve gemiddelde installatie. De premie wordt dus niet afgestemd op de specifieke behoeften van elke afzonderlijke installatie.  De premie kan oplopen tot 2400 euro per kilowatt (kW) voor microwarmte-krachtinstallaties, 5907 euro per kW  voor brandstofcellen of stirlingmotoren en 7175 euro per kW voor kleine windturbines (zie tabellen verder in dit persbericht).

Er is geen retroactieve investeringspremie voor waterkrachtcentrales nodig.

Wanneer kan/moet de premie worden aangevraagd?

Het ontwerpbesluit is vandaag de eerste keer principieel goedgekeurd. Nu moet de Vlaamse Regering nog advies krijgen van de VREG, de Gegevensbeschermingsautoriteit, de Vlaamse Toezichtcommissie voor de verwerking van persoonsgegevens en de Raad van State. Als alle adviezen ingewonnen en verwerkt zijn, kan het besluit definitief worden goedgekeurd en in het Belgisch Staatsblad worden gepubliceerd. Het zal dus nog  tot in het najaar duren vooraleer deze nieuwe premies kunnen worden aangevraagd.

Als de goedkeuringsprocedure is afgerond, krijgen eigenaars die al een digitale meter hebben, zes maanden de tijd om de premie aan te vragen. Eigenaars die op dat ogenblik nog een klassieke Ferrarismeter hebben, moeten hun premie binnen zes maanden na de plaatsing van de digitale meter en uiterlijk op 31 december 2025 aanvragen.

Meer informatie:

Het Vlaams Energie- en Klimaatagentschap (VEKA) publiceert binnenkort meer details en premievoorwaarden op https://www.energiesparen.be/retroactieve-investeringspremie.

Op dezelfde webpagina kan ook worden ingeschreven op de nieuwsbrief.

Premiebedragen per technologie:

 

Premie in euro per kilowatt nominaal elektrisch vermogen

voor microwarmte-krachtinstallaties (verbranding van biogas) = ‘pocketvergister’

 

 

 

jaar indienstname  installatie

 

jaar plaatsing digitale meter*

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

2006-2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

1202

1643

2015

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

250

661

1002

2023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

200

631

989

2024

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

147

601

976

2025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

92

568

962

 

 

Premie in euro per kilowatt nominaal elektrisch vermogen

voor microwarmte-krachtinstallaties (exclusief verbranding van biogas)

 

 

 

jaar indienstname  installatie

 

jaar plaatsing digitale meter*

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

2006-2021

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

827

1656

2400

2022

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

338

1209

1990

2023

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

887

1707

2024

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

550

1411

2025

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

196

1100

 

Premie in euro per kilowatt nominaal elektrisch vermogen

voor brandstofcellen of stirlingmotoren

 

 

 

jaar indienstname  installatie

 

jaar plaatsing digitale meter*

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

2006-2021

0

0

0

0

0

0

0

5742

5851

5747

5797

5907

211

822

1351

2022

0

0

0

0

0

0

0

5674

5786

5679

5729

5846

0

507

1062

2023

0

0

0

0

0

0

0

5708

5828

5714

5767

5890

0

283

865

2024

0

0

0

0

0

0

0

5744

5869

5750

5806

5935

0

48

659

2025

0

0

0

0

0

0

0

5780

5913

5788

5847

5982

0

0

443

 

Premie in euro per kilowatt nominaal elektrisch vermogen

voor windturbines

 

 

 

jaar indienstname  installatie

 

jaar plaatsing digitale meter*

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

2016

2017

2018

2019

2020

 

2006-2021

6889

6854

6516

6245

5972

5721

5521

5451

5368

5258

5027

4805

4957

4698

4453

2022

0

6895

6885

6600

6313

6050

5840

5766

5680

5563

5321

5088

5248

4975

4719

2023

0

0

6937

6985

6683

6407

6187

6109

6018

5896

5642

5397

5565

5278

5009

2024

0

0

0

7037

7072

6782

6550

6468

6373

6245

5978

5721

5897

5597

5314

2025

0

0

0

0

7124

7175

6932

6846

6747

6612

6331

6061

6247

5931

5634

* jaar plaatsing digitale meter of andere meter die de injectie en afname afzonderlijk registreert.

Het exacte premiebedrag van een individuele installatie hangt af van het jaar van indienstname van de installatie, het jaar van de plaatsing van de digitale meter en het nominaal elektrisch vermogen.