Het gemeentebestuur vindt het belangrijk dat de leerlingen van de 10 Kruisemse scholen op een veilige manier les kunnen volgen. We willen de scholen dan ook maximaal ondersteunen in hun werking tijdens deze heel moeilijke periode.  

In Kruisem zijn 10 scholen, gaande van kleine kleuterscholen tot lagere scholen met honderden leerlingen. Om onze kinderen in deze COVID-tijden in alle veiligheid naar school te laten gaan is ventilatie essentieel. Goed geventileerde ruimtes met een laag CO2-gehalte zijn belangrijk om de verspreiding van het virus tegen te gaan. Sommige gebouwen hebben een automatische ventilatie, andere scholen zijn in oudere gebouwen gehuisvest. Daar is het regelmatig openzetten van ramen en deuren de manier om voldoende verse lucht binnen te halen.

Het gemeentebestuur helpt alle Kruisemse scholen om veilige klassen te creëren. Voor de heropstart van de scholen deze week werden 40 CO2-meters aangekocht. Deze worden nu in alle Kruiseme scholen, in de 4 netten, gebruikt. “De sensors geven een goede indicatie en sensibiliseren zowel leerlingen als leerkrachten. Als het licht op blauw staat, is het CO2-niveau voldoende laag. Van zodra de sensor oranje kleurt, dient men de klas te verluchten.” zegt schepen van Patrimonium Robrecht Bothuyne.

Naast ventilatie is ook een goede hygiëne van groot belang en de aankoop van die materialen weegt op de budgetten van de scholen. “De scholen ontvangen, net als tijdens de eerste golf, een hoeveelheid alcogel alsook ontsmettingsmiddel. De gemeente Kruisem organiseert daarnaast ook geregeld digitaal overleg met de schooldirecties om hen te ondersteunen in deze coronatijd. Logistieke steun, een goede communicatie en overleg zijn daar het resultaat van. Dit alles met één doel: een veilige schoolomgeving voor alle kinderen in alle Kruisemse scholen.” aldus schepen van Onderwijs Kathleen Hutsebaut. 

Als er een besmetting wordt vermoed of vastgesteld, begeleidt de crisiscel de school ook om zo snel mogelijk te kunnen reageren en verdere problemen te vermijden.