Op de gemeenteraad van 18 november 2019 is de samenwerkingsovereenkomst goedgekeurd tussen de gemeente Kruisem, de stad Waregem, AWV, Aquafin en TMVW-Aquario met het oog op de heraanleg van de verbindingsweg tussen Kruishoutem en Waregem. Concreet wordt eerst een studie opgestart voor de heraanleg van de Waregemsesteenweg, inclusief de aanleg van veilige fietspaden, een gescheiden rioleringsstelsel, waterzuivering en omgevingsaanleg.

Schepen van openbare werken Robrecht Bothuyne (CD&V): ‘We zijn heel blij dat de verschillende partners van dit project een prioriteit willen maken. Dit is een drukke weg en er gaat heel wat Kruishoutemse jeugd naar school in Waregem. Een veilige fietsverbinding is dan ook geen luxe. Tegelijk zijn er in deze bochtige straat al heel wat ongevallen gebeurd. Een veilige heraanleg moet voor elke weggebruiker een verbetering zijn. Het gaat om 6 kilometer, tussen het Nieuw Plein in Kruishoutem en het kruispunt met de ring rond Waregem.’

De studie die nu wordt opgestart moet niet alleen op deze gewestweg tot grote werken leiden, ook een aantal aanpalende straten worden betrokken. Ook daar is het de bedoeling te voorzien in riolering, waterzuivering en een veilige weginrichting.

Concreet gaat het om volgende clusters:

  • Pontstraat, Winkelstraat en Warandestraat (m.i.v. de aansluiting van de Winkelkouter)
  • Eerste deel Groeneweg, Riemegemstraat en IJzerbergstraat
  • Borreweg, Donkerstraat en het eerste deel van de Stokstraat
  • Biestlandweg
  • Varkenskotstraat

Bothuyne: ‘Zo willen we op termijn de Waregemsesteenweg en de hele omgeving ervan aanpakken. Door deze studie samen met Waregem te doen, zorgen we ervoor dat we één veilig wegbeeld kunnen creëren, met gelijkaardige fietspaden in beide gemeentes. Tegelijk willen we maximaal inspelen op de subsidiemogelijkheden die Vlaanderen biedt. Als Vlaams parlementslid ijver ik voor het optrekken van de steun voor de aanleg van fietspaden en voor bijkomende investeringen in riolering en waterzuivering. Dit geld zal nu ook in eigen gemeente kunnen ingezet worden.’

Zodra een studiebureau is aangesteld en de eerste analyses zijn gebeurd, zullen ook de bewoners in het gebied nauw betrokken worden bij de opmaak van de plannen. Zo zullen er o.a. bewonersvergaderingen worden voorzien.