De gemeenteraad van 30 maart 2020 heeft éénparig het bestek goedgekeurd voor het uitvoeren van de wegenis- en rioleringswerken in de della Faillestraat in Huise. De straat verbindt de Kolpaart met de Lange Aststraat en is een rustige woonstraat in het mooie en landelijke Huise.

Schepen van openbare werken Robrecht Bothuyne: ‘We voorzien een grondige heraanleg van de straat, inclusief gescheiden riolering, zodat het afvalwater van de 16 woningen daar ook gezuiverd kan worden. Bovendien leggen we de straat zo aan, dat het mooie groene karakter gerespecteerd wordt, en voorzien we onder andere een rustplaats met een picknickbank. Het plan kwam tot stand met inspraak van de buurt, aan de hand van bewonersvergaderingen.’

De werken worden geraamd op  493.981,75 euro excl. BTW. Er wordt voorgesteld de opdracht te gunnen bij wijze van de vereenvoudigde onderhandelingsprocedure met voorafgaande bekendmaking. Een deel van de kostprijs, 384.199 euro, wordt betaald door rioolbeheerder Farys, voor zowel de investering als de private afkoppelingen.

De kostprijs van deze werken voor de gemeente zelf bedraagt zo slechts 109.782,75 euro excl. BTW.

De aanbesteding wordt nu gelanceerd, we hopen de werken na de zomervakantie te kunnen aanvatten. Bothuyne: ‘Er is een uitvoeringstermijn van 100 werkdagen, zo’n 7 maanden, voorzien. Voor de start van de werken voorzien we, samen met de aannemer, nog een bewonersvergadering, om zo de fasering van de werken te bespreken en de hinder voor de omwonenden zo beperkt mogelijk te houden.’

Het voorstel werd éénparig door de (elektronische) gemeenteraad goedgekeurd. Robrecht Bothuyne: ‘We zijn blij dat alle gemeenteraadsleden achter dit voorstel staan. Niet alleen is het belangrijk dat deze werken snel kunnen opstarten, het is ook belangrijk dat we als gemeentebestuur de openbare aanbestedingen doorzetten, ook in coronatijden. Deze en andere nieuwe opdrachten zijn belangrijk voor aannemers en andere bedrijven en zijn een stimulans voor de economie.’