Vandaag 20 november is de 'Dag van de ondernemer', een initiatief van zelfstandigenorganisatie UNIZO. Op die dag wordt aandacht gevraagd voor elke ondernemer in Vlaanderen en Brussel. Want ondernemers zijn het kloppend hart van onze economie, de brandstof voor onze maatschappij. De bedoeling was dat politici fysiek op bedrijfsbezoek zouden gaan om de vinger aan de pols te houden en te luisteren naar de ondernemers hun bezorgdheden. Dezer dagen moet alles noodgedwongen digitaal verlopen. Drie Oost-Vlaamse CD&V-mandatarissen - Leen Dierick (federaal parlementslid), Robrecht Bothuyne (Vlaams parlementslid) en Leentje Grillaert (Oost-Vlaams gedeputeerde) - hebben vandaag elk zo’n online-date met een Oost-Vlaamse ondernemer.

Jos Vermeiren, gedelegeerd bestuurder UNIZO Oost-Vlaanderen: “Het economische en maatschappelijke belang van ondernemers is onmiskenbaar. Hun ondernemerschap én hun verantwoordelijkheidszin vertalen zich in duizenden jobs. Via hun activiteiten zwengelen ze de economie mee aan. Bovendien zorgen ze voor sociale cohesie. Het is dan ook niet meer dan terecht dat we eenmaal per jaar hun doorzetting en hun veerkracht in de schijnwerpers zetten. Zeker nu tijdens de Corona-crisis is dit meer dan ooit aan de orde.”

Leen Dierick, federaal parlementslid en lid van de Commissie Economie: “Onze economie is zeer veerkrachtig. Maar met het corona-virus ontmoet ze een tegenstander die heel wat schade aanricht. Daarom zetten de diverse overheden een pak instrumenten en vooral veel financiële middelen in om de crisis het hoofd te proberen bieden. Bijvoorbeeld vanaf 1 januari 2021 zal een belangrijke federale relancemaatregel voor de bouwsector van kracht gaan, namelijk een BTW-verlaging naar 6% voor de afbraak en heropbouw van gebouwen. Dat is goed voor de economie, de portemonnee en het klimaat!’

Robrecht Bothuyne, Vlaams parlementslid, voorzitter van de Commissie Economie en auteur van de Vlaamse relanceresolutie: “Vlaanderen zet in op relance! We stimuleren de economie door o.a. tijdelijk werklozen door middel van vorming, opleiding en werkervaring in te zetten op de arbeidsmarkt. Daar waar nood is. Onze bezoeken aan ondernemers in het kader van de Ronde door Oost-Vlaanderen leert dat die nood groot is. Ondernemers staan voor een grote uitdaging en moeten daarin de nodige ondersteuning krijgen. Arbeid is daar één van. Voor ons is het elke week de Dag van de Ondernemer! “

Eigenlijk zouden de drie vandaag ook een nieuwe etappe in hun economische ronde van Oost-Vlaanderen hebben afgelegd  maar door de 2e corona-golf wordt deze ronde tijdelijk onderbroken.

Elke vrijdag stappen we af in een gemeente en bezoeken we heel diverse ondernemers. Wij willen in gesprek gaan met lokale ondernemers om te ervaren waar hun grootste noden zitten en welke verwachtingen ze hebben. Aftasten welke stappen wij als overheid nog kunnen zetten. Het gaat erom meer te weten over de manier waarop ondernemers omgaan met duurzaamheid, hun aanwervingspolitiek, hun reacties op de huidige relancemaatregelen maar ook hun tips en ideeën mee te nemen en hierrond verder te werken.
Niet alleen de Belgische en Vlaamse overheid zetten hun beste beentje voor om de ondernemers te ondersteunen. Dat doen ook de lokale besturen en het provinciebestuur. 

Leentje Grillaert, gedeputeerde van onder meer middenstand en toerisme: "Reeds jaar en dag ondersteunt het provinciebestuur de lokale detailhandel met subsidies voor zowel lokale besturen als voor verenigingen van handelaars. Daarmee kunnen diverse campagnes worden gefinancierd die lokaal consumeren promoten. Want - nu meer dan ooit - is 'lokaal het nieuwe normaal'. In deze corona-tijden heeft het provinciebestuur dan nog eens 100 000 EUR extra geïnvesteerd in promotie van de Oost-Vlaamse toeristische ondernemers, die het enorm hard te verduren hebben tijdens de lockdowns die we reeds moesten ondergaan."