De Kruisemse gemeenteraad keurde het bestek goed om een studiebureau aan te stellen om de Brugstraat in het centrum van Kruishoutem heraan te leggen. Daartoe wordt 31.500 euro uitgetrokken.

Bedoeling is de Brugstraat grondig her aan te leggen. Tegelijk wil het gemeentebestuur in overleg met de Vrije Basisschool en het Europees CartoonCentrum de parking daar mooi aanleggen met het nodige groen en aandacht voor de bereikbaarheid voor mensen met een handicap en zwakke weggebruikers.

Schepen van openbare werken Robrecht Bothuyne (CD&V): ‘Bovendien willen we uitdrukkelijk een veilige fietsverbinding creëren die verder gaat dan de Brugstraat. Er liggen immers 2 scholen in deze buurt; de Vrije Basisschool in de Brugstraat en De Keimolen, op de hoek van de Hedekensdriesstraat en de Olsensesteenweg. Daarom vragen we het studiebureau een concept uit te werken waarbij een veilige fietsverbinding wordt mogelijk gemaakt vanuit de Brugstraat, in de Hedekensdriesstraat, over de Olsensesteenweg, tot aan de Waregemsesteenweg.

Er zijn niet alleen de twee scholen in deze buurt. Ook heel wat gezinnen met kinderen wonen er. Reden te meer om extra aandacht te hebben voor de zwakke weggebruikers. Zo zal het concept van een fietsstraat onderzocht worden. Bothuyne: ‘We voorzien hierbij een participatietraject waarbij buurtbewoners en andere belanghebbenden, zoals de scholen, oudercomités, enz inspraak krijgen in de plannen.’

Bedoeling is in 2021 de plannen te maken zodat in 2022 de werken aanbesteed kunnen worden.