Een asbestattest is vanaf 23 november 2022 verplicht bij de verkoop van elke woning gebouwd voor 2001. Enkel een erkend gecertificeerd asbestdeskundige kan een asbestattest afleveren. En daar knelt het schoentje. Er zijn nog maar een fractie van de benodigde deskundigen actief. Dat blijkt uit het antwoord op een parlementaire vraag van Robrecht Bothuyne (cd&v). Gevolg: wachtlijsten dreigen en de kosten, die niet gereguleerd zijn, swingen de pan uit. Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne (cd&v) wil oplossingen om een nieuwe flessenhals voor de woningmarkt te vermijden.

Tegen 2032 moet iedere gebouweigenaar van een woning of een gebouw gebouwd voor 2001 over een asbestattest beschikken. Bij verhuur is de eigenaar die over een asbestattest beschikt, verplicht om een kopie te bezorgen aan de (nieuwe) huurders. Dit asbestattest kadert in het Vlaamse asbestafbouwbeleid. De Vlaamse Regering wil zo snel mogelijk al het aanwezige asbest in Vlaamse gebouwen en woningen, gebouwd voor 2001 in kaart brengen. Door asbest in slechte staat op te sporen en te verwijderen wil ze Vlaanderen tegen uiterlijk 2040 asbestveilig maken.

Met andere woorden; we zoeken dus dringend asbestdeskundigen. Deze dienen dat attest op te maken volgens het inspectieprotocol van de OVAM. Om asbestdeskundige te worden dient met een verplichte opleiding te volgen bij een erkende certificatie-instelling. Daarna legt men het examen af bij IBEX, de door OVAM aangestelde examenbeheerder. Kandidaten die geslaagd zijn dienen zich aan te sluiten bij een door OVAM erkende certificatie-instelling. Die reikt het attest uit en dient toe te zien op de kwaliteitsvolle werking door controles uit te voeren.

Er worden al wel opleidingen en examens voorzien, maar daar slagen te weinig deskundigen voor en bovendien gaan de geslaagden ook niet of nauwelijks echt aan de slag.  Vorige maand antwoordde minister Demir nog dat slechts 71 deskundigen effectief aan de slag zijn. Dit aantal stijgt wel nog, maar zelfs als alle geslaagden straks aan de slag zouden zijn, blijft er een tekort. Daardoor stijgen de prijzen … er zijn nu al berichten van asbestdeskundigen die meer dan 1000 euro aanrekenen. De minister had eerder de kosten op maximum de helft daarvan geschat.

“In totaal namen er 885 mensen deel aan het examen. Dat bestaat trouwens uit een theoretisch en een praktisch gedeelte. Het herkennen van asbestverdachte materialen en het kennisonderdeel algemene asbestkennis zijn de grootste struikelblokken om te slagen,” zegt Bothuyne, “Net datgene wat een asbestattest definieert; mensen dienen te weten welke materialen asbest bevatten en hoe ze als bewoner/eigenaar deze asbestveilig kunnen maken.”

“Van al zij die uiteindelijk slaagden in zowel theorie als praktijk, dat zijn er 275, zijn er momenteel maar 71 gecertificeerd én aangesloten bij een door OVAM erkende certificatie-instelling. Dat wil zeggen dat alle Vlaamse eigenaars van een woning momenteel maar bij 71 erkende/gecertificeerde deskundigen terecht kunnen.”, stelt Bothuyne, “dat is absurd laag. Zeker als men weet dat er jaarlijks ongeveer 90.000 verkooptransacties in Vlaanderen doorgaan.  Dat asbestattest is een must vanaf woensdag!.”

Vanuit de sector is ook al aangegeven dat veel asbestdeskundigen ook dezelfde mensen zijn die EPC’s opmaken. En laat nu net die energiedeskundigen ook overstelpt zijn met vragen omdat het EPC in toenemende mate verplicht is bij verhuur of verkoop.

Het asbestattest bevat alle informatie welke nodig is om asbest veilig te beheren of te verwijderen.

Bothuyne: “Noodzakelijk dus, zeker gezien men premies krijgt voor het verwijderen van asbest in daken. Ik roep de bevoegde minister dan ook op om een opschortende voorwaarde in de verkooptransacties toe te laten. Net als bij het bodemattest. Op die manier creëert men een tijdspanne van 4 maanden tussen compromis en akte waar de nodige attesten in kunnen verwerkt worden. Dat zal ervoor zorgen dat er niet alleen tijd gecreëerd wordt, maar ook dat  de verkoop niet in het gedrang hoeft te komen. Daarnaast roep ik OVAM op meer potentiële  kandidaten toe te leiden tot de certificatie-instellingen voor asbestdeskundigen. Een gerichte campagne kan nodig zijn.”