In Vlaanderen is meer dan de helft van de woningen ouder dan 50 jaar. Een groot aantal van die woningen beschikt nog niet over een efficiënte verwarmingsinstallatie of is niet voldoende geïsoleerd. Maar ook recentere woningen voldoen nog lang niet allemaal aan de energiedoelstelling voor 2050. Dat maakt dat gebouwen in Vlaanderen - na mobiliteit - de grootste bron van broeikasgassen zijn, goed voor bijna 1/3 van de totale uitstoot.  Daarom wil CD&V de komende jaren nog meer inzetten op energierenovaties. De Vlaamse regering schakelt een versnelling hoger en wil met een sterk aanbod aan energie- en renovatiepremies voor verouderde woningen renovaties verder stimuleren. Vlaams parlementslid Robrecht Bothuyne, die in het Vlaams parlement al jaren ijvert voor een sterk renovatiebeleid, is tevreden met die ingeslagen weg.

Gebouwen zijn in Vlaanderen en Brussel – na mobiliteit - de grootste bron van broeikasgassen. Dat het potentieel om deze uitstoot sterk terug te dringen enorm is, beseft ook de Vlaamse regering. “Een krachtdadig energiebeleid is nodig om dit waar te maken,” zegt Vlaams volksvertegenwoordiger Robrecht Bothuyne, die al jaren ijvert in het Vlaams parlement voor een efficiënte aanpak om ons woningpatrimonium te renoveren. In 2050 moeten alle Vlaamse woningen het energielabel A hebben. De uitdaging is gigantisch: om die doelstellingen te bereiken moeten we 80 à 100 000 woningen per jaar renoveren of vervangen door nieuwbouw en zo de renovatiegraad opkrikken tot 3 procent. Daarvoor is een krachtdadig beleid nodig, met nog meer afstemming tussen het energie- en het woonbeleid.”

Stimulansen

Vanaf dit jaar kunnen nieuwe eigenaars van niet-energiezuinige woningen een renteloos renovatiekrediet tot 60.000 euro krijgen als duw in de rug. “De periode direct na de aankoop is voor de meeste mensen hét moment om te verbouwen. Daarom focust het renovatiebeleid zich op die nieuwe eigenaars. Een win-win voor iedereen: lagere energiefacturen voor de bewoners, een duurzaam woningpatrimonium voor Vlaanderen, minder CO2-uitstoot én meer werkgelegenheid in de bouwsector,” legt Robrecht Bothuyne uit.

Maar ook wie al een woning bezit wordt gestimuleerd: “Eigenaars van niet-energiezuinige woningen kunnen eveneens hun EPC-score verbeteren met een labelpremie tot 5.000 euro of 3.750 euro voor eigenaars van niet-energiezuinige appartementen. Via een verhoogde dak- en buitenmuurisolatie wil de Vlaamse regering asbestverwijdering telkens combineren met isoleren: voor wie zijn gevel of dak isoleert en tegelijk ook het aanwezige asbest laat verwijderen wordt de bestaande premie verdrievoudigt tot 12 euro per m². Tot eind 2022 blijft bovendien de verhoogde premie voor sloop en heropbouw van kracht (van 7.500 euro naar 10.000 euro),” legt Bothuyne uit.

“CD&V vindt dat mensen bij de aankoop van de enige en eigen woning verder ondersteund moeten worden voor de vereiste renovaties. We willen een eenvoudig en robuust premiebeleid: liever minder, maar grotere premies. Daarom zijn we tevreden met de stappen die gezet zijn, maar er is nog ruimte voor verbetering,” besluit Robrecht Bothuyne. “Een uniek loket moet in de toekomst alle soorten renovatiepremies bundelen tot een eengemaakte premie. Het principe van hogere premies voor mensen met onvoldoende financiële draagkracht die hun pas gekocht huis energiezuinig willen maken moet overeind blijven. We moeten er voor zorgen dat we iedereen mee hebben, als we naar een energiezuinig woningpatrimonium willen gaan de komende jaren.”