Stad Poperinge haalt voor het Kunstenfestival Watou een subsidie van 220.000 euro binnen voor het opzetten van een bovenlokaal cultuurproject.

Uit de 137 ontvankelijke dossiers, werden 27 bovenlokale projecten geselecteerd waar in totaal  2.028.040,48 euro voor voorzien wordt. Kunstenfestival Watou is daar dus één van.

Zoals bekend, neemt de stad vanaf dit jaar de organisatie van het festival in eigen handen. In november vorig jaar diende de stad een dossier in bij de Vlaamse Overheid om een subsidie voor een bovenlokaal project te bekomen, met als doel ook een toekomst te vrijwaren voor het festival na 2020. Vandaag werd bekend dat het dossier onder de noemer ‘Watou 3.0 – Onderzoeksproject – Terug naar de gemeenschap’ de subsidie toegekend krijgt.

 Concreet gaat de stad op zoek naar een nieuwe, hedendaagse invulling van het Kunstenfestival Watou vanaf 2021. Daarbij focust de stad zich op een sterkere verankering van het festival in de gemeenschap met bijvoorbeeld het creëren van werken in situ, in dialoog met de omgeving. 

Het onderzoekstraject start in 2020 en vormt de basis voor een vernieuwend artistiek project in de zomer van 2021. Het staat dus los van de editie van deze zomer.

Het Kunstenfestival Watou vindt dit jaar plaats van 11 juli tot en met 13 september. Het curatorentrio met Chantal Pattyn, Benedicte Goesaert en Peter Verhelst neemt de artistieke leiding van het festival op zich.