De stad Poperinge organiseert in samenwerking met de basisscholen de noodopvang tijdens de paasvakantie. In elke deelgemeente is er opvang in de IBO-locatie, in het centrum blijven alle scholen open met uitzondering van de Freinetschool. Opvang is er van 7 tot 19u., maar enkel voor kinderen van ouders die werken in essentiële sectoren of voor kinderen uit kwetsbare gezinnen.

De coronacrisis noopt ook tot ingrijpende maatregelen inzake de opvang en zinvolle vrijetijdsbesteding van kinderen tijdens de paasvakantie. De Vlaamse regering besliste om alle recreatief jeugdaanbod tijdens de paasvakantie te schrappen. Popsjot kan dus niet doorgaan en ook de speelpleinwerkingen van De Piepauw Poperinge en ’t Pleintje Krombeke zijn afgelast.

Loes Vandromme, schepen van kinderopvang: “De buitenschoolse kinderopvang dient echter verder gegarandeerd, maar dan in de eerste plaats voor kinderen van ouders die werken in de essentiële sectoren en die niet kunnen thuiswerken en voor kinderen uit kwetsbare gezinnen. Als er nog plaats is, kan er ook opvang voor kinderen van ouders die onmogelijk kunnen thuiswerken en geen andere passende opvangmogelijkheden hebben”.

De inschrijvingen voor Hopsakee (tijdens de paasvakantie) waren al enkele weken achter de rug en de bezetting was zo goed als volledig. Omdat nu enkel een beperkte doelgroep nog welkom is, werden alle opvoedverantwoordelijken, die één of meerdere kinderen inschreven, eind vorige week verwittigd dat alle inschrijvingen geschrapt worden.

Tegelijk was er de boodschap dat ouders van de bewuste doelgroepen deze week hun kinderen kunnen inschrijven voor de opvang via de school.

De stad heeft de regierol om de opvang tijdens de paasvakantie te regelen. Na intern overleg met alle Poperingse basisscholen en het secundair onderwijs is volgend scenario uitgewerkt:

 • De stad organiseert in samenwerking met de Poperingse basisscholen kinderopvang tijdens de paasvakantie op 6, 7, 8, 9, 10, 14, 15, 16 en 17 april (en dus niet op paasmaandag 13 april), telkens van 7 tot max. 19u.;
 • Om de contactbubbels te behouden is er opvang in volgende locaties:
  • In de deelgemeenten telkens in de IBO-locatie (Abele, Proven, Roesbrugge, Reningelst en Watou) en in OC De Bampoele Krombeke
  • In het centrum in de basisscholen: Sint-Franciscus, Kinderland, Sint-Benedictus, Pezelschool, Klimrank en De Ster (de Freinetschool is dicht);
 • Bij nood aan opvang voor leerlingen (tot 14 jaar) uit secundaire scholen neemt de school/ouder contact op met de verantwoordelijke Huis van het Kind die in overleg zoekt naar een oplossing;
 • Op elke locatie leveren zowel de stad als de basisscholen het nodige personeel:
  • 7 tot 13u.: de stad levert IBO-begeleidsters en/of jobstudenten
  • 12u45-16u.: de scholen leveren leerkrachten (die als vrijwilliger optreden)
  • 16-max. 19u: de scholen leveren schoolmedewerkers.

Indien er onvoldoende vrijwilligers zijn binnen de scholen, zet de stad IBO-begeleidsters/jobstudenten/jeugdanimatoren in;

 • De inschrijvingen gebeuren via de scholen;
 • IBO Hopsakee is tijdens de paasvakantie hét contactpunt voor ouders en alle betrokken medewerkers.

 Meer info via ibo.hopsakee@poperinge.be of via schepen Loes Vandromme, loes.vandromme@poperinge.be, 0478-60.91.05.