De stad Poperinge maakt, met de steun van de Vlaamse en Federale regering, werk van een steunpakket voor kwetsbare inwoners. De focus ligt hierbij op het aanpakken van kinderarmoede. Zo komt er een septemberbon, extra vrije tijdsbudget, extra tussenkomsten in schoolkosten en is er aandacht voor psychisch welzijn.

Inwoners die voor de crisis al een laag inkomen hadden, dreigen na deze crisis nog minder over te houden. Het is heel belangrijk dat mensen die het financieel moeilijk krijgen de weg vinden naar de sociale dienst. Dat kunnen mensen zijn die door corona hun werk verloren, werknemers of zelfstandigen die tijdelijk op heel wat minder leefgeld moeten terugvallen maar even goed mensen die bleven werken en door onverwachte kosten in de moeilijkheden komen. Begin dit jaar werd de sociale dienst versterkt en dit blijkt nu geen overbodige luxe. Samen met de getroffen mensen zullen de maatschappelijk werkers een oplossing op maat zoeken.

Via de sociale dienst van de stad zullen gezinnen in armoede een extra financiële ondersteuning krijgen. De focus ligt hierbij op kinderarmoede. Er komt een septemberbon van 100 euro die de meest kwetsbare gezinnen helpt om die moeilijke maand met veel extra schoolkosten door te komen.

Voor gezinnen die in het najaar een communie-, lente- of groeifeest hebben, komt er een extra toelage. Ook wordt het vrije tijdsbudget met 50 euro verhoogd tot 200 euro per persoon. Dit kan men besteden bij een Poperingse sportclub, jeugdbeweging of voor een culturele activiteit. Op die manier kan iedereen die dat wil, blijven deelnemen aan het verenigingsleven, ook na corona. Ook het buurthuis in 'de Bellewijk' krijgt extra middelen om uitstappen of activiteiten te organiseren. De sociale dienst verkoopt tot eind dit jaar vuilniszakken en pampers goedkoper of per stuk aan wie dit nodig heeft.

Tijdens de coronacrisis bleken ook de ondersteuningsdiensten voor kwetsbare ouderen (Nestor, dienst seniorenzorg en LDC De bres) zeer belangrijk te zijn. Er loopt momenteel een oefening over hoe het aanbod nog kan verbeteren en waar de diensten versterkt kunnen worden.

Daarnaast komen er extra middelen voor geestelijke gezondheidszorg. Ouderen die maanden in afzondering gebleven zijn, jongeren die worstelen met vragen,... Samen met de eerstelijnspsychologe van de stad onderzoeken waar de noden precies liggen en welke acties kunnen worden opgezet. Voor mensen met een laag inkomen zal de sociale dienst de kosten van therapie ten laste nemen.

De lange sluitingsperiode van de scholen was voor alle leerlingen een moeilijke periode, maar nog het meest voor kwetsbare kinderen. Ze konden plots niet meer terecht in de veilige haven die de school voor hen vaak is. Op vele vlakken werd hen kansen ontnomen.

De stad en het OCMW komen kwetsbare gezinnen tegemoet door de factuur voor school- en opvangkosten te helpen dragen. Wie thuis bijvoorbeeld nooit of zelden een warme maaltijd krijgt, moet dat op school wel kunnen krijgen. En hoewel het geen wonderoplossing is, werd een aanvraag voor het organiseren van zomerscholen in Poperinge opgemaakt.

De samenwerking tussen de scholen en de stad was heel intensief tijdens de coronaperiode. De goede banden worden behouden zodat men elkaar ook na corona verder kan versterken.

En als corona als iets positiefs met zich meebracht, dan is het misschien wel het feit dat de digitalisering een sprong voorwaarts maakte. Ook binnen onderwijs. Het preteachen was een tijdlang de norm. Leerkrachten merkten echter al snel dat niet iedereen mee was, op de digitale trein en dus heel wat miste. Kwetsbare gezinnen beschikken bijvoorbeeld niet altijd over een computer of laptop voor elk kind. De sociale dienst zal laptops aankopen en die aan een voordelig tarief ter beschikking stellen aan wie dit nodig heeft.