Sinds 2011 slaan de 5 steden van de vereniging Ons Tehuis; Ieper, Kortrijk, Poperinge, Waregem en Wervik, de handen in elkaar voor OSiO, een project rond opvoedingsondersteuning. De samenwerkingsovereenkomst wordt jaarlijks hernieuwd. Ook dit jaar is het aanbod bij Huis van het Kind in Poperinge heel divers; van ouderbijeenkomsten, Rots en Water trainingen tot vormingen voor professionelen.

In 2007 startte vereniging Ons Tehuis met ouderstages, waarbij ouders via vormingen begeleid werden in verschillende opvoedthema’s. In 2009 stopte de subsidiëring, waardoor de vereniging op zoek ging naar een waardevolle verderzetting van het project. Poperinge, Ieper, Kortrijk, Waregem en Wervik, de vijf steden die binnen Ons Tehuis Zuid-West-Vlaanderen samenwerken, engageerden zich in een nieuw project dat in 2011 van start ging: Ouders Steunen in Opvoeden.

Aanvankelijk organiseerden de steden enkele activiteiten rond opvoedingsondersteuning. Daarna werd het aanbod uitgebreid en opengesteld voor andere organisaties zoals scholen, jeugdwerkers, begeleiders van de kinderopvang, familiehulp, …

Sinds 2015 breidde het aanbod uit met methodieken gericht op jongeren. Er kwamen ook extra vormingen voor professionelen.

Focus op mentaal welbevinden

Poperinge betaalt jaarlijks een bijdrage van 0,2135 euro per inwoner. Huis van het Kind kiest dan activiteiten uit het aanbod, die aansluiten bij de signalen die zij ontvangen van ouders, professionelen en kinderen.

In het aanbod zitten heel wat methodieken, zowel individueel als in groep. Ouders krijgen pedagogisch advies via gesprekken, er startte net een Rots en Water groep, in het najaar volgen onder andere vormingen rond ‘Een puber in huis’, sociale vaardigheidstraining en Oké-training. Rots en Water en Oké-trainingen zijn heel populair. Bij Rots en Water wordt met kinderen van het vijfde leerjaar tot en met het tweede middelbaar gewerkt aan weerbaarheid, conflictoplossing en het voorkomen van / omgaan met pesten. Oké-trainingen baseren zich op dezelfde principes, maar die richten zich naar ouders en kinderen samen.

Schepen Loes Vandromme: “We zetten heel bewust steeds meer in op het mentaal welbevinden van kinderen en jongeren. Experten wijzen erop dat de coronacrisis ook veel psychisch leed veroorzaakte, niet in het minst voor kinderen en jongeren. We maken graag gebruik van de expertise binnen het VOT en OSiO om ook in Poperinge een sterk aanbod uit te bouwen.”

Voor professionelen staan dit jaar nog een vorming rond opvoedingsondersteuning en een reeks rond groepsdynamica op het programma.