Vanaf 2023 komt er na Roesbrugge, Watou en Krombeke ook een buurtsalon in Reningelst. In de mouttoren van De Fietseling komt daarom een lift. Het bestek voor de installatie wordt nu goedgekeurd.

Op de agenda van de gemeenteraad staan de goedkeuring van het bestek, de raming en de plaatsingsprocedure voor de lift in De Kinderbrouwerij van Reningelst. Als leveringsproblemen geen roet in het eten gooien start de effectieve installatie dit najaar, om ze tegen begin volgend jaar af te ronden.

“Deze investering maakt deel uit van een verregaande samenwerking tussen vzw De Fietseling, tot op vandaag erfpachthouder van de site, en de stad, die op korte termijn de erfpacht van de vzw wil overnemen. Nog voor de zomer willen we met de vzw een samenwerkingsovereenkomst afsluiten. Daarin worden afspraken gemaakt over het gebruik van de gebouwen, de binnenkoer en de speelweide, over de afwerking van de site met onder andere sanitair in de mouttoren en over de verdere betoelaging van De Kinderbrouwerij”, vertelt schepen van cultuur Loes Vandromme.

Daarna maakt de stad werk van de overdracht van de erfpacht van vzw De Fietseling naar de stad. De eigenaar van de site, de familie Camerlynck, is hiertoe alvast bereid.

Laatste en belangrijke stap wordt de inrichting van een buurtsalon op de eerste verdieping van de mouttoren, een samenwerking met de bib, de academie en lokaal dienstencentrum de BuurtBres. Het buurtsalon moet vanaf 2023 operationeel worden.