In het Vlaams parlement werd vandaag een nooddecreet voor het hoger onderwijs ingediend en via spoedbehandeling geagendeerd in de plenaire vergadering. Om onze hogescholen en universiteiten naar aanleiding van de coronacrisis de nodige flexibiliteit te geven met betrekking tot evaluatie- en examenmomenten enerzijds en opleidingsonderdelen zoals stages anderzijds, is het noodzakelijk om dit decreet snel goed te keuren en in werking te laten treden.

Door de Covid-19 pandemie werden de Vlaamse hogeronderwijsinstellingen verplicht om vanaf 13 maart 2020 over te schakelen naar afstandsonderwijs om de gezondheid van studenten en personeel te waarborgen. De instellingen moeten daartoe structurele wijzigingen aan onderwijs- en examenactiviteiten aanbrengen, om het academiejaar kwaliteitsvol georganiseerd te krijgen.

De overheidsmaatregelen hebben impact op alle vormen van onderwijs en evaluatie. In de eerste plaats  voor werkplekleren, stages, praktijkvakken, werkcolleges en vormen van permanente evaluatie. Maar ook voor ‘gewone’ hoorcolleges kunnen gewijzigde evaluatievormen nodig zijn om de betrouwbaarheid en validiteit van de examens te kunnen waarborgen. De betrokken instellingen moeten dit aanpassen in hun reglement en communiceren aan de studenten. Om dat mogelijk te maken is deze decreetswijziging nodig.

Dit decreet voorziet trouwens ook de mogelijkheid dat de evaluatie of deliberatie voor een opleidingsonderdeel of opleiding van het huidige academiejaar, uitgesteld wordt tot op een later ogenblik dan voorzien in het onderwijs- en examenreglement, indien nodig zelfs tot op een datum na het beëindigen van het huidig academiejaar 2019-2020 dat eigenlijk loopt tot 30 september.

Door de maatregelen in het decreet kan maximaal gestreefd worden naar twee zittijden in dit academiejaar en vermijden we allerlei beroepsprocedures om leerkrediet aan te passen of extra inschrijvingsgeld. 

Om rekening te houden met de eventueel langere duurtijd van het academiejaar, geeft het decreet aan de hogeronderwijsinstellingen de mogelijkheid om voor het academiejaar 2019-2020 eenzijdig aanpassingen te doen aan de toetredingsovereenkomsten tussen student en instelling, dit evenwel na raadpleging van de participatie- en overlegorganen. Het is belangrijk dat we de studenten ook mee betrekken in de aanpassingen. De meeste wijzigingen in het decreet kunnen wel juridisch worden verklaard door “overmacht”, maar om latere discussies te vermijden is het toch wenselijk om nu alles in goed overleg duidelijk op papier te zetten zodat studenten ook weten waar ze aan toe zijn.

De initiatiefnemers willen alle betrokkenen (VLIR, VLHORA, administratie,…) die het snelle overleg, de opmaak en de indiening van dit decreet mogelijk maakten uitdrukkelijk bedanken voor de geleverde inspanningen in deze moeilijke omstandigheden. We hebben als parlement ons werk gedaan om de komende maanden het hoger onderwijs alle kansen te geven. We vertrouwen er op dat iedereen deze kansen ook met beide handen aangrijpt.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.