Toen de lockdown scholen noodgedwongen deed overschakelen op afstandsonderwijs, kwam de urgente vraag naar een laptop voor elke leerling in het secundair. Er werd toen heel snel geschakeld. De vzw Digital for Youth verdeelde uiteindelijk in totaal 11.011 laptops.

Maar we zijn er nog lang niet. In totaal werden immers 18.840 aanvragen, alleen al voor secundaire scholen, geregistreerd. Nu de start van het schooljaar nadert, blijft de vraag in bepaalde provincies en regio’s heel groot. Het aantal verdeelde laptops was er voor de zomervakantie alvast ondermaats waardoor nog vele leerlingen in de kou bleven staan.

CD&V roepen minister Weyts dan ook op om verdere inspanningen te leveren zodat iedere leerling effectief over een computer zal beschikken.

 

De vzw Digital for Youth kreeg in het voorjaar de opdracht om zoveel mogelijk computers in te zamelen en gebruiksklaar te maken, om ze daarna te verdelen onder alle Vlaamse secundaire scholen. Die konden er zo kwetsbare leerlingen mee helpen. Het bleek een gigantische operatie die er uiteindelijk toch voor zorgde dat heel wat leerlingen digitaal afstandsonderwijs konden volgen.

 Ook veel scholen, lokale besturen, vzw’s en bedrijven leenden tijdelijk hun infrastructuur uit of zetten plaatselijke projecten op rond het inzamelen van laptops. Deze waren vooral bestemd voor kwetsbare gezinnen die geen computer hadden of gezinnen waarin verschillende kinderen een computer nodig hadden.

 Al gauw bleek de vraag evenwel veel groter dan het aanbod en waren er ook kritische bedenkingen over het verloop van de verdeling. Digital for Youth lijstte alle vragen op en hanteerde dat overzicht om de laptops te verspreiden. "Er werd voorrang gegeven aan BuSo-scholen en scholen met een hoge OKI-score (scholen met in verhouding meer leerlingen uit kansengroepen). Maar verder kreeg wie bovenaan de lijst stond alle gevraagde laptops. Voor wie onderaan de lijst stond, was er niets meer over,” stelt algemeen directeur van het OLVi, Poperinge Lieven Delvoye.  

 

De klus is dus nog niet geklaard. Uit cijfers die de minister vrijgaf blijkt immers een grote discrepantie tussen de verschillende provincies.

37.5% van alle laptops in het onderwijsproject, werd in de provincie Antwerpen verdeeld.

Voor Limburg en West-Vlaanderen was dat respectievelijk 10.7% en 9.6%.

In West-Vlaanderen werden in totaal 1039 laptops geleverd, verdeeld over 38 scholen. In de Westhoek bijvoorbeeld kregen 4 scholen samen 79 computers uit dit project. Dat is beschamend weinig op een populatie van meer dan 220.000 Westhoekinwoners. In Limburg ontvingen amper 27 van de 162 secundaire scholen, één of meerdere laptops.

Straks kunnen alle leerlingen weer naar school, maar de kans dat er tijdelijk of gedeeltelijk weer zal moeten overgeschakeld worden op afstandsonderwijs, is reëel. De vraag naar een computer voor iedere leerling blijft dus nog altijd even urgent. Het is cruciaal om alle leerlingen mee te krijgen. Een digitale kloof kan leiden tot een sociale kloof.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.