15 jaar na de start van het lokaal dienstencentrum De Bres in Poperinge-centrum, werkt Poperinge aan de opstart van een tweede mobiel lokaal dienstencentrum. In het voorjaar werd het dossier opgestart en heel recent verleende het Agentschap Zorg en Gezondheid de voorafgaande vergunning. Dit is alvast een eerste stap on binnen de vijf jaar een officiële erkenning te kunnen krijgen zodat het stadsbestuur ook aanspraak kan maken op een werkingssubsidie.

 “We merken we dat er nu relatief weinig mensen uit de dorpen de weg naar De Bres vinden, ondanks de uitstekende werking van ons huidig Lokaal dienstencentrum. Daarom dienden we in mei bij de Vlaamse overheid een aanvraag in voor een mobiel lokaal dienstencentrum. Dat kan decentraal werken en heel flexibel inspelen op de specifieke noden van de meest kwetsbare bewoners in onze dorpen. Vorige week maakte de administrateur van het Agentschap zorg en gezondheid weten dat we een voorafgaande vergunning krijgen voor een tweede lokaal dienstencentrum,” vertelt schepen voor sociale zaken Bryan Vanderhaeghe.

Dit betekent dat het stadsbestuur 5 jaar de tijd heeft om een officiële erkenning te verkrijgen. Iets dat cultuurschepen Loes Vandromme (CD&V) zeker goed ziet komen: “Voor die officiële erkenning moet er een centrumleider zijn die een werking uitbouwt en moet er een gebouw zijn dat wind en water dicht is. Naar een centrumleider gaan we dit najaar op zoek. Ondertussen zijn we hard aan het werk aan de uitbouw van de buurtsalons in de dorpen. Roesbrugge en Watou hebben al een buurtsalon. Eind oktober opent het buurtsalon in Krombeke. De activiteiten van een lokaal dienstencentrum passen perfect in het concept van een buurtsalon.”