Met de integratie van de schooltoelagen in het Groeipakket, is de automatische toekenning van die schooltoeslag sinds dit schooljaar een feit. Gezinnen moeten geen aanvraag meer doen, elk kind dat recht heeft op de schooltoeslag, ontvangt deze automatisch. En dat heeft grote effecten, zo blijkt uit cijfers die ik bij minister Beke opvroeg.

Voor het schooljaar 2019-2020 ontvingen zo’n 450.000 kinderen een schooltoeslag. Dat zijn er ongeveer 115.000 meer dan in het schooljaar 2018-2019. Op Vlaams niveau spreken we van een toename van bijna 35 procent. Bovendien ligt het gemiddeld bedrag dat men ontvangt ook zo’n 97 euro hoger dan vroeger. In West-Vlaanderen stijgt dat gemiddeld bedrag met 93 euro tegenover vorige jaren.

Er zijn enerzijds kinderen die in het oude systeem geen recht hadden en nu wel recht hebben op de schooltoeslag omwille van de verruiming van de doelgroep van de schooltoeslag in het Groeipakket. Dit verschil is het effect van het in acht nemen van de bruto-inkomens in plaats van de netto-inkomens. Anderzijds zijn er ook heel wat kinderen die het vorige schooljaar wel recht hadden, maar geen schooltoeslag kregen omdat er geen aanvraag werd gedaan. Deze groep bestaat niet meer onder het nieuwe systeem omwille van de automatische toekenning.

 

Provincie

2014-2015

2015-2016

2016-2017

2017-2018

2018-2019

2019-2020

Antwerpen

95.809

99.760

100.441

104.807

110.072

142.109

Limburg

43.315

43.816

42.268

43.179

44.769

61.254

O-Vlaanderen

64.401

66.606

65.989

68.728

72.747

100.761

Vl-Brabant

31.409

33.071

33.443

35.491

37.878

59.206

W-Vlaanderen

46.567

47.168

45.474

47.562

49.306

69.338

 

 

 

 

 

 

 

Brussel

17.416

18.389

19.203

20.465

21.763

19.291

 

 

 

 

 

 

 

Henegouwen

512

512

533

550

591

768

Luik

111

151

130

151

158

210

Luxemburg

14

9

8

8

8

8

Namen

14

11

17

7

5

12

W-Brabant

277

261

298

310

305

437

 

 

 

 

 

 

 

Buitenland

74

81

93

117

145

775

 

 

 

 

 

 

 

TOTAAL

299.919

309.835

307.897

321.375

337.747

454.169

Tabel: het aantal toegekende schooltoeslagen per schooljaar en per provincie

 Heel wat gezinnen met beperkt inkomen

 We zien nu dat 39,4% van de kinderen recht heeft op een schooltoeslag. Gelet op de inkomensgrenzen die gelden voor de schooltoeslag, wijst dit erop dat heel wat kinderen in een gezin met een beperkt inkomen wonen. Dit stemt overeen met de inkomensgegevens van de KSZ (Kruispuntbank Sociale Zekerheid) waaruit blijkt dat 39,2% van de gezinnen met kinderen in Vlaanderen een bruto belastbaar inkomen van minder dan 45.000 euro heeft. Een grondige evaluatie van het groeipakket, staat later dit jaar nog gepland, maar de eerste opgevraagde cijfers met betrekking tot de schooltoeslagen zijn alvast positief.  

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.