Vanmorgen werd de kwaliteitsalliantie voorgesteld. Vanuit cd&v benadrukten we vanaf de start van dit proces dat er ook een garantie op leerboeken moest opgenomen worden. ‘Geen enkel economisch proces of economische logica rechtvaardigt dat leerlingen niet over de nodige leermiddelen beschikken.  Een garantie op leerboeken is een garantie op het fundamentele leerrecht van iedere leerling, op toegang tot onderwijs. Geen enkele leerling mag het kind van de rekening worden. 

De kwaliteitsalliantie heeft de bedoeling om na te gaan hoe educatieve middelen de kwaliteit van ons onderwijs zo goed mogelijk kunnen ondersteunen. ‘Maar die kwaliteit begint bij het beschikken over het nodige lesmateriaal, de nodige leerboeken én de betaalbaarheid ervan,‘ stelt Loes Vandromme. ‘Van kinderen die geen toegang hebben tot de nodige leermiddelen, wordt het leerrecht geschonden. Het recht op leermiddelen is voor ons daarom even cruciaal als het recht op elektriciteit of gas.

 De kwaliteitsalliantie doet nu een oproep aan de rechtstreeks verantwoordelijken om zich te engageren de knelpunten rond het gebrek aan de nodige schoolboeken te regelen zodat alle leerlingen op 1 september over de nodige leermiddelen beschikken.  ‘Ons lijkt dat geen indrukwekkend engagement,’ vindt Loes Vandromme. ‘Het is niet duidelijk wie die verantwoordelijken dan wel zijn, het blijft bij een ‘oproep’ en het is al zeker geen garantie op leerboeken voor elk kind.’ Daarom vraagt cd&v een echte garantie op boeken voor elk kind.