Er is heel wat aan het veranderen op vlak van openbaar vervoer. Ook in de Westhoek is de vervoerregioraad (waar 15 westhoekgemeenten in zitten) al een tijdje  hard aan het werk om een nieuw mobiliteitsplan uit te werken.

Het plan voor het kernnet en aanvullend net (trein- en buslijnen) wordt in de komende maand op alle gemeenteraden in de Westhoek ter goedkeuring voorgelegd. Daarmee zijn de belangrijkste lijnen uitgezet.

Maar om de meest landelijke gebieden en dorpen vlot te bereiken, wordt een oplossing op maat gezocht. Het zogenaamde ‘vervoer op maat’.

Vervoer op maat kan vele vormen aannemen. We kennen vooral de belbussen en misschien is dit concept in sommige gebieden nog altijd de beste manier om te beantwoorden aan de vervoersvraag. Maar het zou ook kunnen gaan over deelauto’s, deelfietsen, taxi’s enz. We moeten dit ter plaatse heel goed bekijken. Er is ruimte en nu dus ook wat meer budget om te experimenteren.

Vandaag besliste de Vlaamse regering immers over extra middelen die iedere vervoerregio kan spenderen aan de uitbouw van deze dienstverlening op maat.

In de Westhoek bedraagt dit extra budget 3.865.415 euro in een groeipad naar 2024 toe. Daarmee erkent de Vlaamse regering het belang van en de nood aan mobiliteitsoplossingen, ook in landelijke gebieden.