De stad haalt een Europese subsidie van maar liefst 67.000 euro binnen voor het opwaarderen van OC De Bampoele tot buurtsalon.   Met het geld worden de nodige renovatiewerken aan het gebouw gefinancieerd.

 In navolging van Roesbrugge-Haringe en Watou, komt er binnenkort dus ook een buurtsalon in Krombeke. Net zoals in de andere dorpen, werd de realisatie van het buurtsalon voorafgegaan door een ruime inspraakronde voor de inwoners en verenigingen van Krombeke.

 Samen met de inwoners van Krombeke, hebben we vooraf de nodige tijd genomen om alle lokale noden, wensen en mogelijkheden op te lijsten. Daarna maakten we een plan om het OC om te bouwen zodat alle gebruikers er hun plekje in vinden en we de nodige dienstverlening ook kunnen verzekeren.  

Een buurtsalon is een centrale ontmoetingsplaats in het dorp met verschillende diensten. Het stadsbestuur kopieert het concept uit de andere dorpen niet zomaar, maar gaat echt op zoek naar de noden van ieder dorp. In Krombeke bijvoorbeeld is er geen bakker, slager of kruidenierswinkel. De stad ging in gesprek met de Lovie om een buurtwinkel of dorpspunt op te starten.

Maar verder voorziet men ook aanpassingen voor de uitleenpost van de bibliotheek en de mobiele dienstverlening van het lokaal dienstencentrum De Bres. En er is uiteraard ook plaats voor de buitenschoolse kinderopvang, de speelpleinwerking en alle andere Krombeekse verenigingen.

 De verbouwingen zullen meer kosten dan deze 67.000 euro, maar het nodige budget is voorzien in onze meerjarenplanning. We hopen dat de nodige omgevingsvergunning tegen eind augustus binnen is, zodat de werken in het najaar kunnen starten.