Samen met mijn collega Bercy Slegers van het Federaal Parlement, pleit ik voor een snelle en open communicatie rond de veiligheidsrisico’s met betrekking tot de kerncentrale van Gravelines langs de Noord-Franse kust. In West-Vlaanderen is hier de laatste weken onrust over ontstaan bij de inwoners van de Westhoek en van de Kust.

 In een rapport van de Franse nucleaire waakhond ASN werd de uitbater van de kerncentrale van Gravelines in gebreke werd gesteld omdat de externe veiligheid in geval van een explosie in één van de reactoren onvoldoende gegarandeerd zou zijn. Naar aanleiding van dit bericht ontstond in West-Vlaanderen wel wat bezorgdheid.

Bercy en ik trokken zowel in het Vlaams als in het Federaal parlement aan de alarmbel.

Ik sprak minister Jambon aan in de Commissie Buitenlands beleid. De kerncentrale ligt immers maar op 30 km van De Panne en de wind stopt natuurlijk niet aan de grens. Bij een eventuele nucleaire ramp, moeten we snel kunnen reageren. Een duidelijke en open communicatie tussen de Franse en Belgische overheid en de bevoegde diensten is daarbij cruciaal, maar ook de doorstroom van die informatie naar de West-Vlaamse gemeentes is noodzakelijk.

In de commissie Binnenlandse Zaken van het Federaal Parlement, stelde Bercy Slegers een parlementaire vraag aan minister De Crem. De uitbater van de kerncentrale krijgt tot 31 oktober de tijd om de nodige maatregelen te nemen om de externe veiligheid te garanderen. Het is belangrijk dat we dit vanuit België ook blijven opvolgen. Een permanent overleg tussen de diensten van de minister, de gouverneur en de Franse autoriteiten hierover is belangrijk.  Ook een  voorraad van jodiumpillen aanleggen kan nodig zijn. De informatie moet ook voldoende doorstromen naar de grens- en kustburgemeesters.