Tijdens de gemeenteraad van februari werd de aanvraag voor de oprichting van een afdeling 'dans' in onze kunstacademie goedgekeurd. Het dossier wordt nu beoordeeld. Eind juni weten we of we volgend schooljaar van start kunnen met deze gloednieuwe afdeling.

Van bij de start  van de samenwerking van de beide Poperingse academies (domein 'woord' en domein 'beeld), in 2006, was het de bedoeling om op termijn ook de studierichting dans op te richten. Enkele jaren later echter, werd een programmatiestop afgekondigd, waardoor geen nieuwe opleidingen meer konden worden opgericht.

Vorig schooljaar trad een nieuw decreet in werking waardoor deze programmatiestop werd opgeheven. Het domein dans is het enige domein dat nog niet in Poperinge aangeboden wordt. Nochtans staat de samenwerking over de kunstdisciplines heen, centraal in ons Artistiek Pedagogisch Project van de Kunstacademie. Het spreekt voor zich dat het domein dans hierin complementair zou zijn en de artistieke mogelijkheden zeker zou vergroten. Bovendien bieden omliggende academies het domein dans niet aan. Het aanbod in de academie is zeer zeker complementair aan het aanbod in de private sector.

Je kan nu al dansen van plezier in onze kunstacademie, maar straks kan je er hopelijk ook een diploma dans halen! We kijken uit naar een positieve beoordeling van onze aanvraag! Wordt vervolgd.