Wie dacht dat het leerlingenaantal van de academies stilaan aan een bovengrens zit, heeft het fout!

Ook dit jaar blijven de leerlingencijfers van het deeltijds kunstonderwijs in Vlaanderen en Brussel stijgen tot 204.754. Dat is opnieuw een toename met 2,7 %. Meer dan de helft daarvan (105 423) is tussen 6 en 11 jaar oud. 1 op 5 lagereschoolkinderen gaat dus naar de academie.

Nieuwe decreet DKO werkt!

De deelname aan het deeltijds kunstonderwijs gaat al vele jaren in stijgende lijn. Het nieuwe decreet dat in schooljaar '18-'19 in werking trad, heeft dat nog een boost gegeven. Zo kunnen nu ook jongere kinderen starten met muziek of woordkunst-drama en kwamen er een aantal nieuwe, innovatieve richtingen bij. Ook maken academies er werk van om kinderen voor wie dat minder vanzelfsprekend is de weg te wijzen naar de academie.

Muziekacademie speelt eerste viool

Als we kijken naar de richtingen, dan zijn de academies voor Muziek, Woordkunst-drama en Dans  nog steeds populairst: zij trekken in totaal 62% van de cursisten aan. Voor beeldende en audiovisuele kunsten kiest 35% van de cursisten.

Steden en gemeenten zijn de trekkers van DKO

149 van de 168 academies (89 %) worden bestuurd door steden en gemeenten. Die investeren bewust in hun academies, zowel in de infrastructuur als in de lonen van bijkomend personeel. Dat doen ze omdat de academie vaak het hart is van een bloeiend socio-cultureel leven. In 252 gemeenten is er een vestigingsplaats van een academie die wordt bestuurd door een stad  of gemeente. Je moet dus in Vlaanderen nooit een grote afstand afleggen om naar de academie  te kunnen gaan. 

Het buurtgerichte en nabije aanbod van de academies verlaagt de drempel waardoor heel wat burgers dichtbij hun muzische talenten kunnen ontwikkelen. Dat weten ook de lokale besturen,  want deelname aan het deeltijds kunstonderwijs werkt kansenbevorderend. Daarom investeren ze  in hun academies en ondersteunen ze zo ook het socio-culturele leven van hun stad of gemeente.