De heropstart van de scholen stelt het thema van luchtkwaliteit in de klassen op scherp, een thema dat sinds de start van de coronacrisis actueler is dan ooit. De voorbije jaren werden al een aantal initiatieven genomen rond betere luchtkwaliteit in klassen. Samen met mijn collega's Jo Brouns en Katrien Schyvers stel ik drie concrete acties voor die versneld moeten genomen worden met oog op een betere luchtkwaliteit in de klassen.

Het belang van gezonde lucht in de klas  en het effect ervan op de prestaties is al langer gekend. Vanuit de beleidsdomeinen Leefmilieu, Welzijn en Onderwijs werden daarrond de voorbije jaren dan ook al verschillende projecten opgezet. Zo bieden de subsidieprocedures voor de bouw van schoolgebouwen verschillende mogelijkheden om in te spelen op deze problematiek. Er zijn bijvoorbeeld subsidies mogelijk voor aanzuigfilters en ventilatie, milieuvriendelijke verwarmingsinstallaties zoals warmtepompen, en er bestaan opleidingen om beter met verwarmings-, aanzuig- en filterinstallaties om te gaan.

In het licht van de coronacrisis komt de thematiek volop op de voorgrond. De kans op besmetting wordt volgens experts immers kleiner naarmate de ruimte beter geventileerd wordt, aldus verschillende experten.  Het is meer dan ooit van belang om versneld in te zetten op een betere luchtkwaliteit in onze Vlaamse klaslokalen. Wij willen hierop inzetten aan de hand van drie pijlers.

Drie pijlers

Via sensibilisering willen we leerlingen, leerkrachten en directies overtuigen om gericht te werken aan een gezond binnenmilieu op school. Het Vlaams Instituut Gezond Leven ontwikkelde de voorbije periode twee nieuwe, educatieve pakketten om te sensibiliseren én om incentives mee te geven hoe je werkt aan een gezond binnenmilieu op school. Zo is er voor de lagere school een coöperatief spel ontwikkeld onder de noemer ‘De Binnenluchtbrigade’, waarbij leerlingen worden uitgedaagd om de lucht in de school en de klassen gezonder te maken. Voor het secundair onderwijs is er  een doe-pakket uitgewerkt, waarmee leerlingen zicht krijgen op en oplossingen kunnen zoeken voor de binnenluchtproblematiek aan de hand van literatuuronderzoek en het uitvoeren en analyseren van metingen. De lancering van beide pakketten werd, omwille van de coronacrisis, jammer genoeg uitgesteld. Gezien het ventileren van de klaslokalen nu naar voor wordt geschoven als remmer van het coronavirus moet die lancering er zo snel mogelijk komen.

Naast sensibilisering is ook een goede ventilatie en verluchting van cruciaal belang. Er moet dringend en versneld meer geïnvesteerd worden in goede ventilatiesystemen en verluchtingssystemen in klaslokalen. Het advies om les te geven met de ramen open lukt misschien in september, maar met oog op de wintermaanden moet er een langetermijnoplossing komen. Daar moeten we vandaag al mee bezig zijn, we mogen niet wachten tot het te laat is.

Om die ventilatie en verluchting goed op te volgen, pleiten we ten slotte voor metingen en CO2-meters in klaslokalen. CO2-metingen in klaslokalen zijn van groot belang: wanneer de actuele CO2 drempel van 900 ppm wordt overschreden neemt de kans toe op de verspreiding van virussen via aerosolen. In opdracht van het departement Omgeving wordt een digitale tool uitgewerkt voor scholen. Zij kunnen zo hun huidige situatie en werking omtrent gezond binnenmilieu (ventileren en verluchten) in kaart brengen, opvolgen en monitoren en adviezen op maat genereren. Het is belangrijk om hier zo snel mogelijk mee van start te gaan. Omwille van de coronaproblematiek is nog niet duidelijk wanneer ermee van start wordt gegaan, hoewel het net om die reden cruciaal is dat dit zo snel mogelijk gebeurt.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.