Uit een onderzoek dat KULeuven bij Vlaamse leerlingen voerde blijkt dat de leerachterstand toeneemt door het lerarentekort. Vlaams parlementslid en cd&v-onderwijsexperte Loes Vandromme spreekt over de zoveelste alarmbel. “Er moet dringend werk gemaakt worden van een lerarenloopbaanpact zodat de job van leerkracht aantrekkelijker wordt.”

Het onderwijsniveau in Vlaanderen daalt. Dit wordt vandaag opnieuw bevestigd door een studie van de KULeuven waaruit blijkt dat Vlaamse leerlingen een grotere leerachterstand oplopen door het lerarentekort. “Alle alarmbellen moeten nu afgaan”, reageert Loes Vandromme. Het parlementslid vreest dat de oplossingen die onderwijsminister Weyts aanreikt niet de juiste focus hebben: “Minister Weyts wil meer toetsen, maar dat is niet de essentie. We hebben meer leerkrachten voor de klas nodig. Nu en in de toekomst.”

Lerarenloopbaanpact nodig

Vandromme begrijpt niet waarom er geen werk gemaakt wordt van een lerarenloopbaanpact. “De vaststellingen vandaag zijn gebaseerd op een meting. We kunnen toch niet lijdzaam wachten op de resultaten van de eerste Vlaamse toetsen in de vrees dat de pandemie-effecten en het lerarentekort dan bevestigd worden, dan wel in de naïeve hoop dat de resultaten miraculeus beter zullen zijn?”

Volgens het parlementslid is er is al te veel kostbare tijd verloren gegaan voor de Vlaamse leerlingen. “Het is nu tijd om te handelen en om de krachten en expertise van de sector te bundelen in een lerarenloopbaanpact. We hoeven hierbij niet het warm water uit te vinden, wél gewoon het Vlaams regeerakkoord uit te voeren waarin afspraken voor zo een lerarenloopbaanpact al in 2019 werden gemaakt. Tot vandaag werd hiertoe geen concreet initiatief genomen en ligt de focus van de minister op ad hoc maatregelen en toetsen. De ambitielat van de onderwijsminister moet zeer dringend omhoog.”

Vertrouwen aan scholen geven

Cruciaal bij zo een lerarenloopbaanpact is vertrouwen, in leerkrachten en in schoolbesturen. Vandromme wijst er op dat schoolbesturen gebaat zijn met meer vrijheid op vlak van personeelsbeleid. Scholen weten volgens het parlementslid het best hoe zij leerkrachten kunnen inzetten en motiveren maar worden nog te vaak geconfronteerd met te bindende regels. “Dat vertrouwen moet trouwens gelden op elk echelon van het onderwijsveld. Schoolbesturen, directies, leerkrachten moeten meer autonomie en vertrouwen krijgen.”

“Ondertussen hebben wij ontzettend veel mensen uit het onderwijsveld gehoord, zaten we aan tafel, gingen we in debat en werkten een onderwijsplan uit dat we binnenkort zullen voorstellen”, zegt Loes Vandromme. In dat plan zitten maatregelen die de job van leerkracht opnieuw aantrekkelijk moeten maken. Voor nieuwkomers maar evengoed voor wie vandaag in het onderwijs werkt. “Zo willen we leerkrachten na telkens 5 jaar onderwijservaring extra mogelijkheden geven om zich bij te scholen: een zogenaamde ‘bijblijf-bonus’. Dat stimuleert leerkrachten om hun blik te verruimen en nieuwe kennis op te doen. Dit komt de onderwijskwaliteit en de leerlingen alleen maar ten goede”, zegt Vandromme. “We willen ook iedereen die de lerarenopleiding afrondt en de stap naar de klas zet, minstens één jaar voltijdse werkzekerheid bieden in een ingroeibaan.”