Samen met de start van het nieuwe schooljaar zouden dertig Vlaamse scholen de kans krijgen een tijdelijk proefproject op te zetten in de zoektocht naar het terugdringen van het lerarentekort en de herwaardering van het lerarenambt. Aanvragen moesten binnen zijn tegen half juni. Maar welke projecten geselecteerd zijn, is tot nu toe nog niet bekend. Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid (cd&v) en onderwijsspecialiste roept de minister op om snel te beslissen zodat de vele ambitieuze scholen zo snel mogelijk van start kunnen gaan. “Er moet ruimte zijn voor innovatieve ideeën en experimenten. In het Vlaams Parlement werd het voorstel om proeftuinen te organiseren dan ook kamerbreed gesteund. De deadline om projecten in te dienen was krap, maar het enthousiasme bij de scholen is groot: 41 projectaanvragen werden opgemaakt en ingestuurd. Waarop wacht de onderwijsminister nu om projecten goed te keuren?”, zegt Loes Vandromme.

Om het lerarentekort aan te pakken, nam de Vlaamse Regering al een aantal maatregelen met oog op het herwaarderen van het lerarenambt. Eén van die maatregelen geeft de mogelijkheid aan schoolbesturen om tijdens de periode vanaf 1 september 2022 tot en met 31 augustus 2025 in totaal dertig tijdelijke projecten te organiseren in het basis- en secundair onderwijs. Die tijdelijke projecten of ‘proeftuinen’ bieden kandidaat-scholen de kans om creatieve oplossingen uit te werken en uit te proberen om het lerarentekort terug te dringen en het beroep van leraar te herwaarderen. Vijftien projecten uit het basis- en vijftien projecten uit het secundair onderwijs zouden goedgekeurd worden, zo werd in mei aangekondigd. En om te zorgen voor voldoende regionale spreiding en diversiteit wordt er minstens in elke Vlaamse provincie een tijdelijk project georganiseerd. Op de ministerraad van 15 juli werd het kader voor de selectie van deze tijdelijke projecten goedgekeurd. “Maar tot vandaag blijft het wachten op de beslissing van de minister welke scholen nu echt van start kunnen gaan”, zegt Loes Vandromme.

“Laat ons ambitieuze scholen, innovatieve ideeën en creatieve oplossingen omarmen en motiveren

Vlaams parlementslid Loes Vandromme

Enthousiasme en ambitie ondersteunen

“Er moet zo snel mogelijk duidelijkheid komen over welke projecten van start kunnen gaan. We mogen het enthousiasme van het onderwijsveld niet fnuiken door beslissingen uit te stellen”, stelt Loes Vandromme. “Bovendien moet het wat onze fractie betreft trouwens niet bij deze 30 experimenten blijven. We hebben heel veel leerkrachten met ambitie en directies die out-of-the-box willen nadenken. Dit enthousiasme moeten we verder ondersteunen en vanuit de overheid moeten zoveel mogelijk wettelijke drempels weggewerkt worden. Projectvoorstellen die niet goedgekeurd worden, kunnen mits wat herwerking, misschien toch nog opgepikt worden.”

Vandromme wil ook dat scholen die zoeken naar nieuwe manieren om hun werking te organiseren, begeleiding op maat moeten kunnen krijgen. “Dit is vandaag mogelijk binnen de bestaande onderwijswetgeving. Maar scholen en directies kunnen nergens terecht met die ideeën waardoor ze vaak een stille dood sterven”, aldus Vandromme. “Laat ons ambitieuze scholen, innovatieve ideeën en creatieve oplossingen omarmen en motiveren. Zo kunnen we samen met de scholen de strijd tegen het lerarentekort aangaan en het lerarenambt herwaarderen”, besluit het parlementslid.