In het begrotingsakkoord is afgesproken dat scholen extra middelen krijgen om de energiecrisis het hoofd te bieden.

Loes Vandromme, Vlaams Parlementslid en onderwijsspecialiste voor cd&v is tevreden met de bijkomende middelen. ‘Elke euro extra investering in onderwijs is eentje voor de toekomst van de leerlingen en leerkrachten,’ zegt het parlementslid. Voor cd&v is dit een heel belangrijke maatregel die geen dag te vroeg komt. Al sinds het begin van het jaar, benadrukte het parlementslid in de commissie Onderwijs heel vaak dat de koopkracht van onze scholen zwaar onder druk staat. In de tweede helft van het jaar werd duidelijk dat vooral de energiekosten de uitdaging voor scholen nog veel substantiëler maakt. ‘Het is goed dat hun vraag naar middelen, nu eindelijk gehoord wordt,’ stelt het parlementslid, ‘maar het is even belangrijk om scholen begeleiding op maat te bieden in bijvoorbeeld de zoektocht naar de meeste efficiënte energiebesparende maatregelen voor hun school.’

Via projecten kunnen nu ook al middelen binnengehaald worden. Er zijn bijvoorbeeld relancemiddelen voor energiebesparende maatregelen via het Vlaams Energiebedrijf (VEB) voorzien. Scholen doen hier inspanningen voor, maar té vaak halen ze die centen niet binnen of vinden ze de juiste begeleiding niet om het project uit te voeren. Dat bewijzen de cijfers die Vandromme bij de minister van Onderwijs opvroeg: op 10 maanden tijd dienden 448 scholen vorig schooljaar een projectaanvraag in voor energiebesparende maatregelen. Daarvan werden er welgeteld 156 aanvragen ontvankelijk verklaard en slechts 23 procent hiervan is ondertussen effectief in uitvoering. ‘We moeten nog veel meer inzetten op begeleiding op maat voor onze scholen,’ besluit Loes Vandromme.

 En tot slot blijven we met aandrang vragen om het debat over een lerarenloopbaanpact op te starten, zoals dit in het regeerakkoord ook voorzien is. Want de kwaliteit van onderwijs start met het hebben van goeie leerkrachten voor de klas. En helaas zijn die er nu niet in elke klas.