De akkoorden voor thuiswerkende grensarbeiders worden opnieuw verlengd, tot 31 december 2021. Dat werd deze week bevestigd door minister van Financiën Vincent Van Peteghem. Vlaams Parlementslid Loes Vandromme en West-Vlaams gedeputeerde de Béthune reageren tevreden: ‘Dit is goed nieuws voor de vele grensarbeiders in de Westhoek en bij uitbreiding in heel West-Vlaanderen. Werknemers die vandaag thuis werken moeten niet vrezen voor eventuele negatieve fiscale gevolgen.’

In ons land wonen heel wat grensarbeiders die elke dag de grens oversteken om in onze buurlanden te gaan werken. ‘In West-Vlaanderen gaat het om meer dan 800 werknemers die in Frankrijk werken en bijna 400 mensen in Nederland,’ weet gedeputeerde de Béthune.

Grensarbeiders betalen doorgaans belasting in het land waar ze werken. Door de coronacrisis werken vele van hen thuis. Wanneer ze voor die dagen in België belast zouden worden, zouden ze hier mogelijk negatieve fiscale gevolgen van ondervinden. Er werden akkoorden met onze buurlanden gesloten waardoor de thuiswerkdagen van grensarbeiders beschouwd worden als in het buurland gewerkte dagen. Op 30 september lopen de huidige akkoorden af maar ze worden nu dus verlengd tot 31 december 2021. Dat is belangrijk voor de vele grensarbeiders want zij mogen de coronafactuur niet gepresenteerd krijgen.

Ondertussen wordt er ook hard gewerkt aan een structurele oplossing. ‘Thuiswerk is een blijver en dat geldt ook voor grensarbeiders,’ stelt Loes Vandromme’. ‘Ik zal mijn federale collega’s dan ook aansporen om snel werk te maken van een duidelijk wetgevend kader rond telewerk bij grensarbeiders. Daartoe werd vanuit de CD&V-fractie trouwens deze week al een resolutie ingediend.’

Daarnaast pleiten beiden ook voor een betere administratieve ondersteuning van grensarbeiders tijdens en na corona. ‘Corona mag niet zorgen voor extra administratieve rompslomp voor grensarbeiders. De administratieve afhandeling moet zo eenvoudig mogelijk gemaakt worden,’ besluiten Vandromme en de Béthune.