In 2015 waren er 6.547 pleegkinderen in Vlaanderen. In 2019 is dat aantal opgelopen tot 8.866. Dat blijkt uit cijfers die collega Vlaams Parlementslid Katrien Schryvers heeft opgevraagd bij Vlaams minister van Welzijn Wouter Beke.

In West-Vlaanderen kennen we tov 2015 een stijging van maar liefst 31.49% van het aantal unieke kinderen. In 2015 waren er nog 1218 West-Vlaamse pleegkinderen maar in 2019 klom dit aantal tot 1576 kinderen.

 In 2014 wijzigde de wetgeving waardoor een jeugdrechter voortaan verplicht is om eerst een pleeggezin te zoeken voor een jongere die moet worden geplaatst. De kleinschaligheid van een gezin stimuleert de ontwikkeling van een kind immers bijzonder goed. Maar pleegzorg is vaak ook op vraag van de ouders of in samenspraak met ouders en hulpverlening zonder dat een rechter moet tussenkomen.

 Pleegzorg bestaat trouwens ook in veel verschillende vormen. Als pleeggezin kan je niet alleen kinderen of jongeren opvangen. Ook pleeggasten, volwassenen met een handicap en/of een psychiatrische problematiek, kunnen terecht bij gastgezinnen. Ze komen bij pleegzorg terecht omdat hun ouders (tijdelijk) niet voor hen kunnen zorgen. In twee derde van de West-Vlaamse pleegzorgdossiers, spreken we over netwerkpleegzorg omdat de kinderen verblijven bij iemand uit het netwerk van het gezin of een familielid.

Pleegkinderen en pleeggasten kunnen heel lang in een pleeggezin wonen. Maar in sommige situaties verblijft een pleegkind of pleeggast maar enkele weken of één weekend per maand in een pleeggezin. Men gaat daarbij altijd op zoek naar de vorm van pleegzorg die het beste past.

 Bijna een vierde (23%) van de West-Vlaamse pleegkinderen- en jongeren is tussen de 7 en 11 jaar oud.

Ook opmerkelijk is het feit dat 33% van de in 2019 opgestarte dossiers over 0-3 jarigen gaat. En nog eens 12% van de nieuwe dossiers betreft 4-6 jarigen. In West-Vlaanderen is het aandeel van de leeftijdsgroep (0-6 jaar) daarmee 8% hoger dan elders in Vlaanderen.

Ongeveer 18% van de pleegkinderen in Vlaanderen woont bij een pleeggezin in West-Vlaanderen. Tussen de provincies onderling zijn er wel grote verschillen. Zo woont een derde van alle Vlaamse pleegkinderen in een Antwerps gezin. Dit kan te maken hebben met het plaatsingsbeleid, dat per provincie is geregeld of met de demografische kenmerken van een provincie.  

Wie interesse heeft om pleegouder te worden, kan terecht op de website www.pleegzorgvlaanderen.be  of op het telefoonnummer 0800.30.181. 

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.