Poperinge plaatste gedenkbomen op verschillende begraafplaatsen in de stad en in de deelgemeenten. Ouders van een levenloos geboren kindje kunnen er een hartvormig inox blaadje met de voornaam en geboortedatum in hangen. Tot nu toe kon je de aanvraag pas doen na een zwangerschapsduur van 140 dagen. Die termijn wordt nu aangepast, alle ouders kunnen een herdenkingsblaadje aanvragen, ongeacht de zwangerschapsduur. Daarnaast worden de tarieven voor grafconcessies, urnenvelden en columbariumnissen aangepast.

Waardig afscheid kunnen nemen van je doodgeboren baby is erg belangrijk. Op Poperingse begraafplaatsen werden daarom gedenkbomen voorzien. De dienst Burgerzaken kreeg aanvragen van ouders die hun kindje verloren na een zwangerschapsduur van minder dan 140 dagen, daarom wordt die termijn nu uit het reglement geschrapt. Er kan ook een herdenkingsblaadje voorzien worden voor overleden kinderen tot en met 12 jaar, wanneer de as na crematie uitgestrooid of thuis bewaard wordt.

Prijsaanpassingen

Naast deze aanpassing werden ook de tarieven in het reglement herbekeken. Het stadbestuur deed recent grote investeringen op verschillende begraafplaatsen. De komende jaren zal nog verder geïnvesteerd worden. De prijzen van de concessies in Poperinge werden herzien in vergelijking met de tarieven in omliggende gemeenten.

Grafconcessies, zowel voor volle grond als voor kelders, worden aangepast naar 600 euro voor 30 jaar. De concessies voor columbarium en urnenvelden worden verhoogd naar 500 euro voor 30 jaar. De retributie voor hernieuwingen van grafconcessies van 15 en 30 jaar worden verhoogd naar respectievelijk 300 en 600 euro. De hernieuwingen voor concessies van urnenvelden en columbariumnissen komen op 250 euro voor 15 jaar en 500 euro voor 30 jaar.

De kostprijs voor kelders wordt aangepast naar vastgestelde prijzen, rekening houdend met eventuele stijgingen.

Voor graven waarvan de concessie tussen 1 november 2022 en 31 oktober 2023 vervalt, worden overgangsbepalingen in het reglement vermeld. De bekendmakingen tot hernieuwing werden aangeplakt in november 2021 en vermelden nog de huidige retributies. Voor deze graven worden die prijzen dus nog aangerekend tot het einde van de concessietermijn.