Nieuws

Onze Vlaamse onderwijsinternaten vangen steeds meer kinderen en jongeren met extra zorgnoden op. Uit cijfers die Vlaams…

Lees meer

In het secundair onderwijs daalt het aantal leerlingen in de exacte wetenschappelijke richtingen, maar het aandeel van de…

Lees meer

Mensen met een handicap of chronische ziekte die werken, komen onder bepaalde voorwaarden in aanmerking voor…

Lees meer

Het onderwijsdebat wordt vandaag in veel kranten, tv-studio’s en op Twitter gevoerd, maar komt zelden tot de essentie. Cd&v past…

Lees meer

Het onderwijsdebat verdient meer sérieux. cd&v is zich bewust van de enorme 'sense of urgency' en maakt dezelfde vaststellingen…

Lees meer

Begin 2021 werd de Robinpas gelanceerd. De doelstelling was om 20.000 Robinpassen uit te delen aan scholieren uit het secundair…

Lees meer

Scholen die een asbestinventaris willen laten opmaken of asbest in schoolgebouwen versneld en veilig willen laten verwijderen,…

Lees meer

Uit een onderzoek dat KULeuven bij Vlaamse leerlingen voerde blijkt dat de leerachterstand toeneemt door het lerarentekort.

Lees meer

Sinds een 8-tal jaar kunnen scholen, naast Frans, Engels of Duits ook nog andere levende vreemde talen aanbieden. Niet veel…

Lees meer

Wie gebruik wil maken van het openbaar vervoer in de Westhoek, is veelal aangewezen op de belbus. Maar steeds vaker worden…

Lees meer

In vijf jaar tijd is er een duidelijke stijging merkbaar van het aantal Vlaamse leerlingen dat onze landsgrens oversteekt om in…

Lees meer

Dat we met het oog op volledige maatschappelijke participatie van personen met een beperking of met een specifieke…

Lees meer