Nieuws

Sinds vorig jaar wordt bij alle kleuters uit de derde kleuterklas een taalscreening afgenomen, de zogenaamde KOALA-screening. Op…

Lees meer

Gezinnen kunnen de hoge schoolfacturen steeds moeilijker betalen. Dat blijkt uit een grote bevraging van cd&v bij 483 scholen in…

Lees meer

Samen met de start van het nieuwe schooljaar zouden dertig Vlaamse scholen de kans krijgen een tijdelijk proefproject op te…

Lees meer

Stijgende energiefacturen spelen ook de scholen parten, waardoor de koopkracht van veel scholen onder immense druk komt te…

Lees meer

In de laatste 3 schooljaren steeg het aantal leerlingen dat op school afwezig is om ‘persoonlijke redenen’ fenomenaal. In het…

Lees meer

De werkingsmiddelen voor scholen staan onder druk door de toenemende energiekosten. 'De factuur kan in ieder geval niet naar de…

Lees meer

Om het lerarentekort mee op te vangen, is het voor leerkrachten mogelijk om hun zorgkrediet tijdelijk stop te zetten om het werk…

Lees meer

Uit een recente studie van POM West-Vlaanderen met de andere Vlaamse provincies blijkt dat de 23 West-Vlaamse maatwerkbedrijven…

Lees meer

Het Grondwettelijk Hof vernietigt de nieuwe eindtermen voor de tweede en derde graad van het secundair onderwijs. In juni vorig…

Lees meer

De meerderheidspartijen in het Vlaams Parlement hebben een nieuw nooddecreet klaar om vluchtingen uit Oekraïne goed onderwijs te…

Lees meer

Dat het onderwijs in Vlaanderen te kampen heeft met een serieus lerarentekort, is oud nieuws. Vandaag kwam daar nog een nieuwe…

Lees meer

Scholen kijken aan tegen een steeds moeilijkere opdracht om geschikt personeel of de nodige vrijwilligers te vinden in de refter…

Lees meer