Nieuws

Begin 2021 werd de Robinpas gelanceerd. De doelstelling was om 20.000 Robinpassen uit te delen aan scholieren uit het secundair…

Lees meer

Scholen die een asbestinventaris willen laten opmaken of asbest in schoolgebouwen versneld en veilig willen laten verwijderen,…

Lees meer

Uit een onderzoek dat KULeuven bij Vlaamse leerlingen voerde blijkt dat de leerachterstand toeneemt door het lerarentekort.

Lees meer

Sinds een 8-tal jaar kunnen scholen, naast Frans, Engels of Duits ook nog andere levende vreemde talen aanbieden. Niet veel…

Lees meer

Wie gebruik wil maken van het openbaar vervoer in de Westhoek, is veelal aangewezen op de belbus. Maar steeds vaker worden…

Lees meer

In vijf jaar tijd is er een duidelijke stijging merkbaar van het aantal Vlaamse leerlingen dat onze landsgrens oversteekt om in…

Lees meer

Dat we met het oog op volledige maatschappelijke participatie van personen met een beperking of met een specifieke…

Lees meer

Land- en tuinbouwers zijn in deze periode van het jaar volop bezig met oogstwerkzaamheden. Dat gaat onvermijdelijk gepaard met…

Lees meer

Als studente heb ik op twintig oktober meegedaan aan de YOUCA Action Day. Daarbij kwam ik terecht bij schepen van cultuur Loes…

Lees meer

Vanmorgen werd de kwaliteitsalliantie voorgesteld. Vanuit cd&v benadrukten we vanaf de start van dit proces dat er ook een…

Lees meer

De Panoreportage over het inclusieve onderwijs van 5 oktober liet niemand onberoerd. De problematiek van inclusiviteit in het…

Lees meer

In het begrotingsakkoord is afgesproken dat scholen extra middelen krijgen om de energiecrisis het hoofd te bieden. Loes…

Lees meer