Vanmorgen besliste de Vlaamse Regering om een projectsubsidie van 5 miljoen euro toe te kennen aan de Provincie West-Vlaanderen voor de uitbreiding van het studieaanbod hoger onderwijs in technologische en economische domeinen.

Daarmee wordt het Vlaams regeerakkoord verder vorm gegeven. Daarin werd immers afgesproken om universiteiten en hogescholen in West-Vlaanderen te ondersteunen bij het inrichten van ma-na-ma’s en postgraduaten die aansluiten op technologische speerpunten. Ook het universitaire aanbod van economische opleidingen in West-Vlaanderen kan vervolledigd worden. 

 Concreet wordt een subsidie toegekend aan de Provincie West-Vlaanderen van maximaal 5 miljoen euro om de kosten te dekken die voortkomen uit de ontwikkeling, de voorbereiding en de opstart van deze specifieke voortgezette opleidingen in de provincie West-Vlaanderen.

De ontwikkeling van nieuwe opleidingen vraagt telkens een grote inspanning van de hogeronderwijsinstellingen. Momenteel zijn er voor het hoger onderwijs evenwel geen middelen beschikbaar voor de voorbereiding, ontwikkeling en opstart van nieuwe opleidingen. In het huidige financieringsmechanisme hoger onderwijs worden master-na- masteropleidingen en postgraduaten ook niet gefinancierd. Met deze beslissing wordt dan ook geregeld dat de beschikbare middelen (5 miljoen euro) kunnen gebruikt worden voor de ontwikkeling, de voorbereiding en de opstart van de bachelor-na-bacheloropleidingen, master-na-masteropleidingen en postgraduaten die aansluiten op technologische speerpunten.

We willen nu snel schakelen. De Provincie West-Vlaanderen maakt nu samen met de betrokken universiteiten en hogescholen een gedetailleerd actieplan op met een concrete beschrijving van de geplande activiteiten en de bijhorende kostenraming. Dit actieplan moet tegen 1 april 2020 klaar zijn.

 Uiterlijk bij de start van het academiejaar 2022-2023 zouden de nieuwe opleidingen door de betrokken hogescholen en universiteiten in de provincie West-Vlaanderen aangeboden moeten kunnen worden.

Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.