In de media

Vlaams parlement

Open Ruimte fonds geeft zuurstof aan de Westhoek, KW, 10 okt. 2019

Verplichte taaltest voor kleuters, De Tijd, 5 nov. 2019

Actualiteitsdebat rond taaltest voor kleuters, De Morgen, 7 nov. 2019

Resultaten van PISA-onderzoek over leerprestaties van 15-jarigen, De Morgen, 4 dec. 2019

Lerarentekort: moeten scholen binnenkort (af en toe) sluiten? WTV-Focus, 29 januari 2020

Toegangsexamen voor lager onderwijs? HNB, 5 maart 2020

Toegangsproef basisschool? ,DM, 6 maart 2020

Test voor het eerste leerjaar, DeTijd, 6 maart 2020

Regels voor opvang soepeler dan op school, DeTijd, 7 mei 2020

Extra middelen voor Vervoer op maat in de Westhoek, HLN, 15 juni 2020

1150.000 kinderen extra kregen schooltoeslag, HLN, 14 juli 2020

Buslijn Duinkerke-De Panne in gevaar, HNB, 15 juli 2020

CD&V wil autocarbedrijven inschakelen voor busvervoer leerlingen, HNB, 24 augustus 2020

CD&V wil scholieren 'ontmaskeren', HLN, 25 augustus 2020

CD&V wil extra schoolbussen bij begin schooljaar, HLN, 26 augustus 2020

Ventilatie in de klas, HLN, 27 augustus 2020

Ventilatie in de klas, DM, 27 augustus 2020

Inschrijvingen DKO en VWO: vrees voor terugval, DS, 10 sept. 2020

Vrees voor tekort aan leerkrachten, DM, 28 sept. 2020

Scholen vrezen voor klassen zonder leerkracht, HLN, 28 sept. 2020

Jaarlijks 155 slachtoffers bij wegongevallen met landbouwvoertuigen, KW, 9 okt. 2020

Centen voor scholenbouw in Zwevegem, KW, 9 okt. 2020

Extra bussen op 35 busverbindingen, ook in de Westhoek, HLN, 22 okt. 2020

Aantal hoevewinkels boomt sinds coronacrisis, KW, 13 nov. 2020

Toelatingsproeven lerarenopleiding, DS, 23 nov. 2020

Instaptoetsen lerarenopleiding, HLN, 24 nov. 2020

Aantal studenten banaba gehalveerd, DM, 5 dec. 2020

Debat over de TIMMS-resultaten, DS, 9 dec. 2020

Steeds meer leerlingen beginnen secundair onderwijs zonder getuigschrift basisonderwijs, HNB, 14 jan. 2021

Steeds meer leerlingen zonder getuigschrift basisonderwijs, HLN, 15 jan. 2021

Interview Krant van West-Vlaanderen, KW, 22 jan. 2021

De nood aan een goed feestje is hoog, KW, 29 jan. 2021

Deeltijds Kunstonderwijs heeft nood aan duidelijkheid, HLN, 2 febr. 2021

e-boeken kennen goede start, KW, 5 febr. 2021

Dag van de academies, HNB, 9 febr. 2021

Goedkeuring eindtermen, DS, 11 febr. 2021

 

 • Laat langdurig zieke leraar op eigen tempo terugkeren, DS, 4 maart 2021

Hoe gaat het onderwijs om met langdurig zieke personeelsleden? 'De stelsels zijn te log en er is een vergeten groep', stelt CD&V vast.

 

 • West-Vlaamse basisscholen zijn het solidairst, KW, 12 maart 2021

Schoolgebouwen worden vaak ingezet voor buitenschools gebruik als pakweg opvang of sportactiviteiten. De West-Vlaamse basisscholen zijn voorlopig de beste leerlingen van de klas.

 

 •  Steeds meer nood aan klassen voor andertalige leerlingen, KW, 26 maart 2021

Het aantal leerlingen in het kleuter- en lager onderwijs dat thuis geen Nederlands spreekt, stijgt elk jaar. De grootste stijging doet zich niet voor in de centrumsteden maar wel in de meer landelijke gebieden. Vlaams parlementslid Loes Vandromme pleit voor meer middelen voor onthaalonderwijs in kleinere scholen.

 

 • 'Het leerrecht wordt echt geschonden', DM, 6 april 2021

De onderwijsmogelijkheden voor jongeren in gesloten instelingen zijn te beperkt vindt CD&V. Met een aantal voorstellen willen ze die onrechtvaardige situatie rechttrekken.

 

 • Sterke toename anderstalige leerlingen op platteland, DT, 22 april 2021

Het aantal leerlingen dat thuis geen Nederlands spreekt, stijgt jaar na jaar. In 2012 ging het om 109.000 leerlingen, vorig schooljaar om 158.000.

 

 • 60% meer anderstaligen in scholen op platteland, HLN, 23 april 2021

Het aantal leerlingen dat thuis geen Nederlands spreekt, is in plattelandsscholen de voorbije jaren met 60 procent gestegen.

 

 • Op bezoek bij Radio Mariagaard, HNB, 15 mei 2021

Vlaams Parlementslid Loes Vandromme bezocht Radio Mariagaard, een initiatief ter bevordering van het welbevinde nvan de leerlinge nvan de gelijknamige school aan de Oosterzelesteenweg.

 

 • Vooral in West-Vlaanderen keren juffen en meesters terug uit pensioen, KW, 28 mei 2021

'Er is meer dan ooit nood aan extra middelen om het personeelstekort in de scholen aan te vullen,' zegt Vlaams Parlementslid Loes Vandromme (CD&V). Meer dan 8 op de 10 West-Vlaamse basisscholen gaf in maart aan dat ze handen tekort kwamen om al hun (extra) lesuren in te vullen.

 

 • Parlementslid is juf voor één dag, HLN, 28 mei 2021

Het onderwijsveld schreeuwt om extra handen. Dat blijkt nogmaals uit cijfers die Vlaams parlementslid Loes Vandromme (CD&V) opvroeg.

 

 • CD&V pakt Weyts aan over uitblijven schoolregels, HNB, 1 juni 2021

Om het nieuwe schooljaar op tijd georganiseerd te krijgen, moeten scholen in principe voor de paasvakantie alle nieuwe regels kennen. Deze keer loopt onderwijsminister Ben Weyts hopeloos achter volgens coalitiepartner CD&V.

 

 • Ben Weyts kan zich niet blijven verstoppen achter corona, DS, 19 juni, 2021

Van minister die kwaliteit van het onderwijs zou opkrikken werd Ben Weyts onverwacht crisismanager die vooral de schoolpoorten wilde openhouden.

 

 • 259 schoolbuurten werden voorbije 2 jaar veiliger, KW, 25 juni 2021

Met kleine ingrepen zoals extra signalisati of aanpassingen aan de infrastructuur zijn de voorbije twee jaar 259 schoolomgevingen in West-Vlaanderen verkeersveiliger geworden.

 

 • Scholen worden weer 'normaal'. Of toch voorlopig, DM, 18 aug. 2021

Geen mondmaskers meer in de klas en geen verplichte CO2-meters. Te streng volgens leerlingen, niet streng genoeg voor experts en vakbonden.

 

 • CD&V vraagt meer erkenning voor preventie-adviseurs op scholen, Radio 1, 18 aug. 2021

Loes Vandromme, Vlaams parlementslid CD&V, vraagt dat de preventie-adviseurs beter opgeleid worden. Ze hebben een belangrijke rol te spelen in de pandemie.

 

 • Steeds meer scholen voor jonge mantelzorgers, KW, 27 aug. 2021

Almaar meer West-Vlaamse scholen werken en uitgebreid beleid voor jonge mantelzorgers uit. Die leerlingen zorgen naast hun studies thuis voor ouders of familieleden die ernstig ziek zijn of een chronische aandoening hebben.

 

 • Beperkt zicht op luchtkwaliteit in klas, DM, 1 sept. 2021

Ventilatie, dat is hét codewoord nu het onderwijs vandaag weer opstart.

 

 • 4 op 10 scholen weten amper of luchtkwaliteit klassen in orde is, HLN, 1 sept. 2021

Bijna vier op de tien scholen hebben slechts 'een beperkt zicht' op de luchtkwaliteit, zo blijkt uit een bevraging van Vlaams Parlementsleden Loes Vandromme, Katrien Schryvers en Jo Brouns (CD&V).

 

 • West-Vlaanderen krijgt 10 trajectcontroles en 5 snelheidscamera's extra, KW, 24 sept. 2021

Onze provincie krijgt dit jaar nog tien nieuwe trajectcontroles.

 

 • 'Revolutie in het onderwijs' kan op weinig bijval rekenen, DM, 29 sept. 2021

De centrale toetsen waar Vlaams onderwijsminister Ben Weyts aan werkt, zorgen voor ongerustheid.

 

 • 500 jobs op de tocht in volwassenenonderwijs, De Tijd, 8 okt. 2021

Als Vlaanderen de financiering van het volwassenenonderwijs niet herziet, dreigen ruim 500 voltijdse jobs verloren te gaan.

 

 • Weyts vindt ruim 100 miljoen onderwijs besparingen, De Tijd, 15 okt. 2021

Met een staaltje creativiteit in de begroting en het schrappen van en aantal investeringen is minister van Onderwijs Ben Weyts er in geslaagd 112 miljoen euro te besparen in het onderwijs.

 

 • Minister krijgt onvoldoende voor tienpuntenplan, HNB, 21 okt. 2021

Met een tienpuntenplan wil minister Weyts het acute lerarentekort een halt toeroepen.

 

 • Onderwijsminister oogst kritiek met tienpuntenplan rond lerarentekort, Belang van Limburg, 21 okt. 2021

Met een tienpuntenplan wil minister Ben Weyts het lerarentekort aanpakken.

 

 • Latijn wordt knelpuntvak, zwangere vrouwen langer op school, DS, 21 okt. 2021

Vlaams minister van Onderwijs lanceert een nieuw tienpuntenplan om snel meer handen in de klas te krijgen.

 

 • Weyts wil lerarentekort bestrijden met pakket van tien maatregelen, Metro, 21 okt. 2021

Vlaams minister Weyts legt tien maatregelen op tafel om iets te doen aan het acute lerarentekort in het Vlaamse onderwijs.

 

 • Schoolroutes veiliger maken, KW, 22 okt. 2021

Na een oproep van de overheid om knelpunten op veel gebruikte schoolroutes op gewestwegen in kaart te brengen, signaleerden 39 West-Vlaamse gemeenten samen 160 knelpunten.

 

Het schooljaar is zes weken bezig, en nu hebben de scholen geld gekregen van Ben Weyts om extra mensen aan te werven.

 

 • Scholen noemen extra geld Weyts 'vergiftigd geschenk', DS, 23 okt. 2021

Dat scholen pas zes weken na de start van het schooljaar  geld hebben gekregen om extra mensen aan te nemen, valt niet in goede aarde bij de directies.

 

 • Geld van Weyts blijkt 'vergiftigd geschenk, HNB, 23 okt. 2021

Het schooljaar is zes weken bezig en nu hebben scholen geld gekregen van minister Ben Weyts om extra mensen aan te werven.

 

 • Boekstart in steeds meer gemeenten, Metro, 23 nov. 2021

Steeds meer Vlaamse gemeenten stappen mee in het project Boekstart.

 

Poperinge

Beweging.net Poperinge viert feest, KW, 25 okt. 2019

Keileuke boekenbende, KW, 11okt. 2019

Stad Poperinge koopt Gasthof De Kring, HLN, 5 nov. 2019

Herdenking 11 november in Reningelst, KW, 15 nov. 2019

Subsidies voor scholenbouw in Poperinge, KW, 15 nov. 2019

Kunstenfestival Watou: vzw Kunst stopt (maar stad niet), HNB, 13 nov. 2019 

KVLV Poperinge viert haar 90ste verjaardag, KW, 22 nov. 2019

Buurtsalons in Roesbrugge en Watou, KW, 13 dec. 2019

Buurtsalon in Watou uit de startblokken, HLN, 20 jan. 2020

2de buurtsalon in Watou, Blits Magazine, 23 jan. 2020

Nieuwjaarsontmoeting in het Rekhof, KW, 24 jan. 2020

Bruisend knooppunt, centraal in het dorp, KW, 24 jan. 2020

Kunstenfestival Watou blijft bestaan, HLN, 28 jan. 2020

Inspiratiemarkt over de Vroonhofsite, KW, 30 jan. 2020

Babytheek op komst, KW, 7 febr. 2020

Radio Copain krijgt cultuursubsidies, HLN, 8 febr. 2020

17 inwoners meer in Poperinge, HLN, 13 febr. 2020

Radio Copain krijgt cultuursteun, KW, 14 febr. 2020

Poperinge telt 17 inwoners meer, KW, 21 febr. 2020

Kunstacademie breidt uit met richting dans, KW, 21 febr. 2020

Winnaars bebloemingswedstrijd Haringe gehuldigd, KW, 21 febr. 2020

Oprichting afdeling dans in Kunstacademie, HLN, 29 febr. 2020

Officiële overhandiging 'De Pestekop', KW 6 maart 2020

Stad coördineert noodopvang in de paasvakantie, KW, 3 april 2020

Subsidies voor kunstenfestival, HNB, 9 april 2020

Stad helpt zoeken naar laptops voor leeringen, HLN, 10 april 2020

Kunstenfestival Watou verhuist naar 2021, HLN, 29 april 2020

e-boeken in de bib, KW, 1 mei 2020

Zonta steunt voedselbedeling in Poperinge, KW, 8 mei 2020

Certifiëring voor plantmateriaal van hop, KW, 15 mei 2020

Kunstacademie heropent gedeeltelijk vanaf 25 mei, KW, 21 mei 2020

Speelzomer kan toch doorgaan, HLN, 26 mei 2020

Op zoek naar ontwerper voor De Kring, KW, 5 juni 2020

Middelen uit het noodfonds voor de Westhoek, HLN, 5 juni 2020

Extra middelen voor armoedebestrijding, KW, 12 juni 2020

Aanpassing zomerprogramma Popsjot en Hopsakee, HLN, 12 juni 2020

Nieuw zomerprogramma Popsjot en Hopsakee, KW, 12 juni 2020

Sociaal relanceplan in Poperinge, KW, 19 juni 2020

Voorstel plannen Vroonhofsite, HLN, 23 juni 2020

Voorstel plannen Vroonhofsite, KW, 26 juni 2020

Watou 2020 gaat niet geruisloos voorbij, HLN, 30 juni 2020

Gedichtenparcours in Watou, KW, 3 juli 2020

Verdwenen 'kei' naar Vroonhofsite, HLN, 9 juli 2020

Europese subsidies voor heropwaardering OC Krombeke, HLN, 10 juli 2020

Jubileum Paul en Maria Debuysere-Lemahieu, KW, 31 juli 2020

Zomerschool van start in Poperinge, HLN, 18 augustus 2020

Zomerschool in Poperinge, KW, 21 augustus 2020

Familie- en bubbelquiz, KW, 21 augustus 2020

Trouwen in Poperinge kan nu ook in de open lucht, HLN, 1 september 2020

Eerste huwelijken in de open lucht, HLN, 7 september 2020

Durf iets te organiseren!, HLN, 17 september 2020

Inspraak stuurt plannen Vroonhofsite bij, KW, 18 september 2020

Aangepaste plannen voor het Vroonhofsite, HLN, 22 september 2020

Nieuwe adem voor cultuur: durf organiseren!, KW, 25 september 2020

Stemming masterplan Vroonhofsite op de gemeenteraad, HLN, 1 oktober 2020

Stadsbestuur ondersteunt verenigingsleven, KW, 2 oktober 2020

Stadsbestuur ondersteunt verenigingsleven, HLN, 2 oktober 2020

Nog steeds overvolle bussen, HLN, 15 oktober 2020

Vroem, vroem: boekenpakketten voor scholen, HLN, 29 oktober 2020

Boekenpakket voor basisscholen in Poperinge, HNB, 4 nov. 2020

Boekenpakketen voor scholen zijn een succes, HLN, 19 nov. 2020

Buurtsalon en Dorpspunt onder één dak, KW, 27 nov. 2020

WinterWoordenwandeling voor het hele gezin, HLN, 3 dec. 2020

Popraad in Poperinge, KW, 11 dec. 2020

Digitale familie- en bubbelquiz, KW, 11 dec. 2020

Popraad komt naar Poperinge, HLN, 15 dec. 2020

Basisschool Immaculata haalt 1000 euro op voor het goede doel, HLN, 18 dec. 2020

Kunstenfestival Watou stemt editie 2021 af op coronamaatregelen, HLN, 20 jan. 2021

Plannen voor Kunstenfestival Watou, KW, 22 jan. 2021

Toekomstvisie voor Kunstenfestival Watou, HLN, 29 jan. 2021

Experimenteel traject Kunstenfestival, KW, 29 jan. 2021

Renaissance  van de dorpen, KW, 29 jan. 2021

27 inwoners minder in Poperinge, KW, 5 febr. 2021

Recordaantal kinderen voor IBO Hopsakee, HLN, 11 febr. 2021

IBO Hopsakee breidt tijdelijk uit, KW, 12 febr. 2021

Aanvragen voor IBO in krokusvakantie stuk hoger dan vorig jaar, HNB, 15 febr. 2021

Doelgroepen krijgen korting voor restafval, KW, 19 febr. 2021

 

 • Poperinge herdenkt overledenen van het voorbije coronajaar, HLN, 5 maart 2021

Stad Poperinge herdenkt op 13 maart, een jaar na de corona-uitbraak, alle overledenen op alle begraafplaatsen. Wie wil, kan een kaarsj komen aansteken.

 

 •  Poperinge herdenkt overledenen van coronajaar, KW, 12 maart 2021

Op zaterdag 13 maart organiseert stad Poperinge een herdenkingsmoment op alle begraafplaatsen voor de overledenen van het voorbije coronajaar.

 

 •  Poperinge herdenkt overledenen van coronajaar: reportage op WTV zat. 13 maart 2021
 • Poperinge herdenkt coronaslachtoffers, HLN, ma 15 maart 2021

Een jaar na de corona-uitbraak herdacht stad Poperinge op zaterdag 13 maart alle coronaslachtoffers. Voor de gelegenheid werd een stiltehoek gecreëerd op de begraafplaatsen.

 

 •  Artistieke en veilige keuze, KW, 19 maart 2021

Voor het eerst zwermt het Kunstenfestival Watou uit naar drie verschillende locaties: de dorpskern van Watou, de Gasthuiskapel en het kasteel van De Lovie in Poperinge. Pendelbusjes brengen de bezoekers gratis van het Poperingse station naar de locaties.

 

 • Coronaveilig Kunstenfestival breidt uit buiten Watou, DS, 19 maart 2021

Heel wat evenementen werden al afgelast, maar het Kunstenfestival van Watou gaat deze zomer wel door.

 

 • Kunstenfestival breidt uit naar kasteel en kapel buiten Watou, HNB, 19 maart 2021

Het Kunstenfestival van Watou gaat deze zomer gewoon door. meer nog: het bruidt zelf uit naar een kapel en kasteel buiten het kunstendorp.

 

 • Steden en scholen organiseren noodopvang, HNB, 29 maart 2021

In Oostende, Bredene, Koekelare, Gistel, Oudenburg, Poperinge en Ieper wordt volgende week noodopvang voorzien.

 

 • Johan Deleu schenkt schilderij aan Vereniging Ons Tehuis, KW, 2 april 2021

Vereniging Ons Tehuis kreeg een kopie van het schilderij 'Het meisje met de parel' van Johannes Vermeer uit het midden van de 17de eeuw. Het werk werd geschilderd door Ludwig Leupe en aangekocht door Johan Deleu.

 

 • Nieuw optisch hulpmiddel in bib kan teksten en foto's vergroten, HLN, 14 april 2021

De Poperingse bibliotheek neemt in de leeszaal op de eerste verdieping een nieuw toestel in gebruik. het is een optisch hulpmiddel om foto's of teksten te vergroten.

 

 •  Bibliotheek stelt nieuw optisch hulpmiddel ter beschikking in leeszaal, KW, 15 april 2021

De bibliotheek neemt deze maand een nieuw toestel in gebruik. In de leeszaal op de eerste verdieping vind je een optisch hullpmiddel om foto's of teksten te vergroten.

 

 •  Nieuwe expo 'Landschap in Versnelling in de Westhoek' in bib, HLN, 21 april 2021

In de Poperingse bibliotheek is de expo 'Landschap in Versnelling in de Westhoek' geopend. Jouw eigen foto, met stads- of dorpszichten of landschappen, kan ook deel uitmaken van de tentoonstelling.

 

 • Ontdek in de bib hoe de Westhoek doorheen de jaren veranderde, KW, 30 april 2021

Nog tot 1 juni loopt in de bibliotheek van Poperinge de expo 'Landschap in Versnelling in de Westhoek'. Sinds de jaren vijftig veranderen de dorpen en steden van de Westhoek en het omringende landschap in versneld tempo.

 

 •  Jongeren hebben nood aan luisterend oor, HLN, 4 mei 2021

In Poperinge en Ieper komt er een OverKop-huis, dat is een laagdrempelige plek voor jongeren en jongvolwassenen tot 25 jaar. In een ongedwongen sfeerr kan er ook hulp geboden worden op vlak van mentaal welzijn.

 

 • Aanbod was te beperkt, KW, 7 mei 2021

In Poperinge en Ieper komt er binnenkort een OverKophuis, een laagdrempelige pleisterplaats voor jongeren van 12 tot 24 jaar. Ze kunnen er in een ongedwongen sfeer hulp krijgen op vlak van mentaal welzijn.

 

 • Focus op nieuwe creaties in Kunstenfestival Watou, KW, 14 mei 2021

De stad Poperinge en curatoren van het Kunstenfestival Watou stellen de volledige selectie kunstenaars en dichters van Watou 2021 voor een kondigen het programma Watou Live aan.

 

 • Stadsbestuur maakt werk van vrijwilligers- en participatieplatform, KW, 14 mei, 2021

Binnenkort start het stadsbestuur met de ontwikkeling van een participatie- en vrijwilligersplatform.

 

 • Overal een buurtsalon, KW, 28 mei 2021

Vijftien jaar na de oprichting van het Lokaal Dienstencentrum De Bres in de Veurnestraat, wil het stadsbestuur een mobiel centrum voor de deelgemeenten inrichten.

 

 • Tijdelijk extra ruimte  voor verenigingen en organisaties op Vroonhofsite, HLN, 3 juni 2021

De Kunstacademie, een Huis van het Kind en een cultuurzaal zullen een plaats krijgen op de Vroonhofsite. De bijhorende werken zullen enkele jaren in beslag nemen. Om de site intussen niet te laten verloederen, zet de stad in op een sterke tijdelijke invulling.

 

 • Stan Van Stamang en The Starlings komen naar Poperinge, HLN, 9 juni 2021

Het nieuwe Poperingse cultuurseizoen 2021-2022 staat voor de deur. Stan Van Samang en The Starlings zakken in augustus af naar het Burggraaf Frimoutpark voor een optreden en Wim Soetaer zorgt in het Talbot House voor de muzikale noot in juli.

 

 • Gerestaureerde zonnewijzer ingehuldigd tijdens zonsverduistering, HLN, 11 juni 2021

De gerestaureerde zonnewijzer op het Burgemeester de Sagherplein in Poperinge werd tijdens de gedeeltelijke zonsverduistering ingehuldigd.

 

 • Stan van Samang en The Starlings komen naar Poperinge, KW, 11 juni 2021

In Poperinge kijken ze uit naar een zomer vol muziek en naar het nieuwe cultuurseizoen.

 

 • 2022 in teken van de ruimte, KW, 18 juni 2021

De Hoppestad en de ruimte zijn onlosmakelijk met elkaar verbonden. De bekendste link is Dirk Frimout: deze Poperingenaar was de eerste Belg in de ruimte.

 

 • Derde leerjaar van SFI wint hoofdprijs van Boekenbingo, KW, 25 juni 2021

Het derde leerjaar van het Sint-Franciscusinstituut is de gelukkige winnaar van het Boekenbingospel van de voorbije Jeugdboekenmaand in  de bib van Poperinge.

 

 • Kunstenfestival Watou viert veertigste verjaardag, KW, 2 juli 2021

Van zaterdag 3 juli tot zondag 5 sepember heeft de 40ste editie plaats van het Kunstenfestival Watou, voor het eerst in een organisatie van de stad Poperinge.

 

 • Poperinge zoekt een liefdeslied, HLN, 2 juli 2021

Stad Poperinge pakt binnenkort uit met vernieuwde trouwboekjes. Inwoners mogen een liefdeslied schrijven en het winnende lied krijgt een plaats in de nieuwe trouwboekjes.

 

 • Kunstenfestival Watou viert 40ste editie, HLN, 5 juli 2021

Net als de Poperingse julifoor ging ook de 40ste editie van het Kunstenfestival Watou afgelopen weekend van start.

 

 • Dirk Frimout huldig zijn vernieuwd monument in, KW, 9 juli 2021

Naar aanleiding van zijn tachtigste verjaardag werd het monument voor Dirk Frimout op de rotonde tussen de Casselstraat en de Abeelseweg onder handen genomen.

 

 • Verenigingenhuis De Kring instapklaar tegen 2023, KW, 9 juli 2021

Tijdens de gemeentraad vroeg Open VLD naar de stand van zaken rond het toekomstige verenigingenhuis De Kring.

 

 • Plots duikt douane weer op in grensdorp, HNB, 23 juli 2021

Afgelopen dinsdag werd in de parochiezaal gedebatteerd tussen 'inspirator' Koen Vanmechelen, Poperings schepen Loes Vandromme, kunstenaars en dorpsbewoners.

 

 • Jeugdwerk blijft gespaard van besmettingen, HLN, 3 aug. 2021

Tot 660 kinderen leven zich deze zomervakantie dagelijks uit bij opvangmogelijkheden die Stad Poperinge en de speelpleinwerkingen aanbiedt.

 

 • Zomerschool stoomt leerlingen klaar voor 1 september, KW, 20 aug. 2021

Op maandag 16 augustus ging de zomerschool in Poperinge van start. Dertig leerlingen worden deze en volgende week extra uitgedaagd, om zo klaar te zijn voor het nieuwe schooljaar.

 

 • 'Evenveel bezoekers als inwoners in Watou', KW, 20 aug. 2021

Het stadsbestuur staat deze zomer voor het eerst in voor de organisatie van het Kunstenfestival Watou.

 

 • Kunstenaars kamperen in Watou voor Patchwork, KW, 20 aug. 2021

Patchwork is het experitmentele traject dat parallel loopt met het Kunstenfestival Watou.

 

 • Heilig Hart Ziekenhuis breidt uit, HLN, 20 aug. 2021

Het psychiatrisch ziekenhuis Heilig Hart in Ieper krijgt tegen 2024 twee nieuwe gebouwen.

 

 • Poperinge tevreden met opkomst Kunstenfestival Watou, HLN, 23 aug. 2021

Deze zomer vindt de 40ste editie van het Kunstenfestival Watou plaats, georganiseerd door stad Poperinge met als curatoren Benedicte Goesaert, Chantal Pattyn en Peter Verhelst.

 

 • Boost voor onze zichtbaarheid, KW, 27 aug. 2021

Vanaf 1 september opent Kunstacademie Poperinge een nieuwe campus op de Vroonhofsite, die eigendom is van de stad.

 

 • Jongeren gaf hij een stem, KW, 3 sept. 2021

Mijn eerste ontmoeting met 'meneer Henri' was toen ik meer dan 20 jaar geleden vanuit de jeugdraad uitgenodigd werd in het stadhuis voor een gesprek over een nieuw speelbos.

 

 • Recordopkomst voor kunstenfestival Watou, DS, 8 sept. 2021

Het Kunstenfestival Watou verwelkomde afgelopen zomer 29.000 bezoekers.

 

 • Stad maakt werk van mobiel lokaal dienstencentrum, HLN, 10 sept. 2021

Na de start van het lokaal dienstencentrum De Bres in Poperinge-centrum vijftien jaar geleden, werkt Poperine nu aan een mobiel lokaal dienstencentrum.

 

 • Erfgoedleningen allesbehalve populair, KW, 10 sept. 2021

Eigenaars van beschermde erfgoedgebouwen kunnen een beroep doen op financiële ondersteuning: naast de erfgoedpremies zijn er ook erfgoedleningen.

 

 • 'Veel meer dan verwacht, KW, 10 sept. 2021

Na twee maanden beeldende kunst en poëzie opsnuiven is de 40ste editie van Kunstenfestival Watou afgesloten.

 

 • Mobiel lokaal dienstencentrum in Poperinge weer wat dichterbij, KW, 17 sept. 2021

Vijftien jaar na de start van het lokaal dienstencentrum De Bres in Poperinge-centrum, werkt Poperinge aan de opstart van ee ntweede, mobiel lokaal dienstencentrum.

 

 • Muzikanten spelen weer 'in harmonie' met elkaar, KW, 17 sept. 2021

De koninklijke Poperingse harmonie Sint-Cecilia is verheugd om opnieuw volwaardig te kunnen musiceren.

 

 • Wie wil jij in het park?, KW, 8 okt. 2021

De inwoners van Poperinge kunnen zelf voorstellen wie ze volgend jaar op de podia van de parkconcerten willen zien.

 

 • Scholengroep SMSI richt klas in voor anderstalige leerlingen, HLN, 8 okt. 2021

In de Sint-Maartens Scholen Ieper kunnen leerlingen sinds kort in een OKAN-klas terecht.

 

 • West-Vlaamse hostels goed bedeeld uit coronapot, HNB, 14 okt. 2021

Van Ruiterschool Rodeberg in Westouter tot Vakantiecentrum Flipper in De Panne: uit cijfers van Vlaams Parlementslid Loes Vandromme blijkt dat West-Vlaanderen een aardig graantje meepikt uit de Vlaamse pot met coronasteun voor de jeugdverblijfsector.

 

 • Hilde wint De Schrijfwijzen-dictee in de bib, KW, 15 okt. 2021

Vorige  vrijdagavond vond in bib De Letterbeek de lokale editie van De schrijfwijzen, Het Groot Dictee Heruitgevonden, plaats.

 

 • Verenigingen krijgen subsidies eenvoudiger, KW, 22 okt. 2021

De stad verdeelt al pakweg twintig jaar via nauwelijk gewijzigde reglementen de jaarlijkse werkingssubsidies voor de jeugd-, sport-, en cultuurverenigingen.

 

 • Geen bakker of slager meer, wel Patrick en Patrick: 'iedereen is hier welkom', HNB, 26 okt. 2021

Steeds meer dorpjes in de Westhoek vallen zonder bakker, slager of kruidenierswinkel, en de inwoners kampen met eenzaamheid.

 

 • Vernieuwd OC Bampoele en Buurtsalon geopend, KW, 29 okt. 2021

In Krombeke werd het gerenoveerde ontmoetingscentrum De Bampoele plechtig opnieuw geopend.