Als het van de Zoerselse meerderheid afhangt, zal de gemeenteraad van april via e-mail verlopen, als de coronamaatregelen verlengd zouden worden. De Zoerselse oppositiepartijen dachten eerst dat het over een 1 aprilgrap ging. Nu blijkt dat de meerderheid de gemeenteraad effectief per e-mail wil laten plaatsvinden, trekken CD&V, h-EERLIJK ZOERSEL en Vlaams Belang aan de alarmbel.

Tom Sleeuwaert (fractieleider h-EERLIJK ZOERSEL): “Ik moest smakelijk lachen toen de e-mail van de voorzitter van de gemeenteraad binnenkwam op 1 april '20. Daarin stond dat hij in overleg met het college en de burgemeester had beslist om de gemeenteraad van april via e-mail te laten plaatsvinden. Om zijn woorden kracht bij te zetten had hij een volledig tijdsschema, toegevoegd om aan te geven dat hij er goed over had nagedacht: Om ‘19 uur opent de voorzitter de vergadering via mail’, tot 20 uur ‘kunnen raadsleden hun opmerkingen bij alle punten doorgeven via e-mail’, vanaf 20 uur ‘beantwoorden de voorzitter en het schepencollege deze opmerkingen via e-mail’, om 21 ‘kunnen raadsleden via e-mail repliceren op de antwoorden’ enz. Vooral bij de zinsnede ‘om 21.30 uur sluit de voorzitter het debat met een e-mail naar alle raadsleden’ rolden de tranen over mijn wangen. Een ‘debat’ via e-mail? Waarom niet ineens via gele briefkaart en de opvolger van gerechtsdeurwaarder Jo Van Backlé inschakelen om de stemming in goede banen te leiden?”

Het voorstel van de voorzitter van de Zoerselse gemeenteraad bleek echter géén 1 aprilgrap. Burgemeester Liesbeth Verstreken (N-VA) antwoordde donderdag 2 april '20 op een vraag van de oppositie dat ‘de mail ernstig bedoeld was’ en dat de meerderheid van de raadsleden zou beslissen hoe de vergadering zal verlopen. Een beslissing die meerderheid tegen oppositie doorgedrukt zal worden, dus. De burgemeester verwees ook naar de stad Hasselt waar dit ook reeds werd toegepast.

Roel van Elsacker (fractieleider CD&V): “Ik wist niet wat ik las. Een week geleden had ik de voorzitter al gevraagd hoe hij het verloop van de gemeenteraad zag gebeuren. Hij beloofde dit met het college te bespreken. Tegelijk stemde hij in met mijn voorstel om regelmatig een digitaal overleg te hebben onder de fractieleiders. Hij gaf zelf aan dat dat zou kunnen via Zoom, Google Hangouts, Microsoft Teams of iets dergelijks. De technieken zijn dus wel degelijk bekend."

"Waarom worden net als in andere gemeenten dit soort tools niet gebruikt om de gemeenteraad van thuis uit te laten verlopen?" gaat Roel verder, "In een aantal gemeenten deed men dit zelfs al voor de gemeenteraad van maart. Waarom zou dat in Zoersel niet kunnen? In Zoersel werd de gemeenteraad van maart gewoon geannuleerd. De meerderheid heeft eerder ook al laten weten dat er in augustus geen gemeenteraad zal plaatsvinden. En nu dit? Het lijkt wel of men elk debat met de oppositie uit de weg wil gaan."

"De burgemeester verwijst naar de stad Hasselt waar men de zitting van maart via e-mail heeft laten verlopen, zegt Roel, "Die e-mailzitting vond plaats als noodoplossing na de pas ingevoerde lockdown. In april gaat Hasselt digitaal vergaderen, via conference, omdat de vergadering van 24 maart ll. niet voor een tegensprekelijk debat heeft gezorgd. Bovendien mag een vergadering via e-mail niet zomaar georganiseerd worden. Het Agentschap Binnenlands Bestuur heeft namelijk duidelijke richtlijnen opgelegd aan gemeenten die vergaderingen via e-mail willen laten plaatsvinden. Zo mag er alleen via e-mail vergaderd worden als dat digitaal niet mogelijk is. De burgemeester moet voorafgaand ook een gemotiveerd besluit nemen dat de gemeenteraad achter gesloten deuren moet plaatsvinden. Er is meer dan tijd genoeg om een digitale zitting nog op een degelijke manier in te richten met tools die door scholen, openbare besturen en bedrijven breed gebruikt worden. Er is dus geen reden om een vergadering via e-mail te laten verlopen.”

Ook Vlaams Belang stoort zich aan deze gang van zaken. Jos van Dongen (fractieleider Vlaams Belang): “De gemeenteraad wordt zo herleid tot een digitale brievenbus. Vragen en opmerkingen vanuit de oppositie moeten via e-mail worden bezorgd en via e-mail worden beantwoord. Het verleden toont aan dat dit niet werkt. Hoe vaak hebben we al niet meegemaakt dat vragen die niet beantwoord werden op de gemeenteraad een schriftelijk antwoord kregen na de feiten. Deze schriftelijke antwoorden waren meestal zeer kort en naast de kwestie. Als we op die manier een volledige gemeenteraad gaan laten verlopen, betekent dat niet meer of minder dan dat de oppositie monddood wordt gemaakt en haar rol niet kan spelen."

"En wat met de openbaarheid van bestuur?" zegt Jos nog, "Als de gemeenteraad herleid wordt tot een aaneenschakeling van mail kan geen enkele burger opvolgen wat er in zijn gemeente gebeurt, wordt voorgesteld, enz. Door digitaal te werken kan de opname van een digitale gemeenteraad via bv. Teams reeds daags nadien online gezet worden. Nu gaat de burger moeten wachten op het verslag dat pas op de gemeenteraad van mei wordt goedgekeurd, als die al doorgaat. Dat is in deze coronatijden toch niet meer denkbaar als je ziet hoe we nu leven tegenover bijvoorbeeld drie weken geleden.”

De drie oppositiepartijen vragen daarom dat de volgende gemeenteraad digitaal wordt georganiseerd via Teams of Google Hangouts en dat de opname van de zitting daags nadien online wordt geplaatst voor de burgers.

De oppositie vindt het van groot belang dat beslissingen doordacht worden genomen. Daarenboven is het belangrijk dat beslissingen breed gedragen zijn. CD&V, h-EERLIJK ZOERSEL en Vlaams Belang willen daarom dat bij de start van de gemeenteraad een gedachtewisseling plaatsvindt over de impact van de coronacrisis voor Zoersel. Op die manier krijgen de raadsleden en de burgers informatie vanuit de gemeente over de richtlijnen die de gemeente heeft gekregen, de werking van de diensten, de maatregelen voor de bevolking, de handelaars, de verenigingen, de scholen, enz. De oppositiepartijen kunnen zo ook positieve voorstellen en suggesties doen en nuances aanbrengen. Een dergelijke gedachtewisseling kan uiteraard niet via e-mail.