06-04-2020

Minister van Welzijn, Wouter Beke, bereidt samen met een expertengroep een actieplan voor ter bescherming van de geestelijke gezondheid ook van zij die vandaag in de vuurlinie liggen. Bijvoorbeeld de zorgverleners, mensen die herstellende zijn van Covid-19, en kansarmen. Hierbij wil ik een oproep doen om in dat actieplan ook aandacht te hebben voor een groep die totnogtoe onderbelicht bleef maar die het zeer zwaar te verduren krijgt: zij die in deze periode afscheid moeten nemen van een dierbare.

Een dierbare verliezen is áltijd zwaar. Een dierbare verliezen op een moment waarop we ons verplicht moeten isoleren van elkaar, is onnoemelijk zwaar. Het sociale contact dat net zo belangrijk is bij rouwverwerking, wordt door de coronamaatregelen beperkt tot een minimum. Geen afscheidsdienst zoals we dit gewild hadden of zoals de overledene die mogelijk zelf had voorbereid, geen koffietafel, geen gedeeld verdriet of schouder om op uit te huilen, geen bemoedigende bezoekjes van familie of vrienden, geen broodnodige knuffel die even nodig was om weer verder te gaan. Mensen blijven zielsalleen achter op een moment waarop ze op hun kwetsbaarst zijn.

De strenge quarantainemaatregelen beperken bovendien de mogelijkheden om onze geliefden te kunnen bijstaan in hun laatste dagen en uren. De gevoelens van onmacht, frustratie en verdriet dat dit teweeg brengt kunnen nog lange tijd doorwerken. Afscheid nemen is zwaar, maar geen afscheid kunnen nemen, of enkel van op afstand,  is loodzwaar. Daarom denk ik dat het noodzakelijk is om rouwbegeleiding op te nemen in het actieplan dat vandaag ontwikkeld wordt door de minister van Welzijn samen met een aantal experten, en wil ik hem hierbij hiertoe oproepen.  

Omdat de nood groot is, leg ik hierbij zelf graag ook al een concreet idee op tafel. Er zijn heel wat mensen in onze samenleving die goed geplaatst zijn om telefonisch rouwbegeleiding te bieden en die dit ook al in andere situaties doen. Doe een oproep naar hen of ze zich vrijwillig willen engageren en leg een register aan van die vrijwilligers die aan telefonische rouwbegeleiding kunnen doen. Het profiel van de vrijwilliger moet vanzelfsprekend goed gescreend worden omdat het uiteraard om zeer moeilijke omstandigheden gaat. Vrijwilligers palliatieve zorg zijn goed voorbereid om mensen hierin te ondersteunen. Daarnaast denk ik aan psychotherapeuten en sociaal werkers die een bijkomende vorming in rouw- en verliesbegeleiding hebben gevolgd.  Iedereen die een dierbare verliest moet een telefoonnummer krijgen van een contactpersoon uit de regio waar ze terecht kunnen. Zowel de ziekenhuizen als de begrafenisondernemers kunnen achtergebleven familieleden hiervan op de hoogte brengen. Ook via Tele-Onthaal moet doorverwijzing mogelijk zijn.

We mogen er bovendien niet vanuit gaan dat mensen die hulp nodig hebben ook de energie hebben om daar zelf naar op zoek te gaan. Het gaat bovendien vaak ook om oudere mensen die minder geneigd zijn om zelf op het internet op zoek te gaan naar hulp. Daarom ook mijn oproep: bel hen op! Het telefoonnummer kan door de begrafenisondernemer worden doorgegeven, mits toestemming van de betrokkene.

Deze maatregelen kunnen tijdens deze crisis soelaas bieden. Maar ook nadien zal er voor mensen die rouwen nog veel steun nodig zijn. Het rouwproces zal voor sommigen zwaarder zijn, maar ook uitgesteld verlopen. Met andere woorden: laat de steun ook niet eindigen op het moment dat de huidige voorzorgsmaatregelen aflopen.

Vandaag doen overheden, organisaties, medewerkers in cruciale sectoren en tal van vrijwilligers enorme inspanningen om ervoor te zorgen dat mensen die ziek zijn zo goed mogelijk verzorgd worden, om te voorkomen dat mensen ziek worden, om ouderen en kwetsbare mensen bij te staan om deze moeilijke periode door te komen, om mensen die tijdelijk werkloos worden en handelaars die hun zaak moeten sluiten te ondersteunen, enz. Laat ons daarbij al wie in deze moeilijke omstandigheden afscheid moet nemen van een geliefde, niet vergeten.

Update 05-2020:
Intussen vormt omgaan met rouw een specifiek onderdeel van het Vlaams actieplan Zorgen voor Morgen. Recent lanceerde Ferm samen met het CAW het project Planttroost, dat daar al mee invulling aan geeft.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.