Over twee jaar zouden de werken voor de omleidingsweg rond Zoersel van start gaan. Hiervoor wordt een budget voorzien van 9 miljoen euro, dat vernam Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers in antwoord op een parlementaire vraag. 

Al in november 1963 besliste de Zoerselse gemeenteraad over het tracé van de omleidingsweg. Vanuit de gemeente wordt sindsdien aangedrongen op de realisatie ervan. Intussen groeide de deelgemeente Zoersel spectaculair, werd de E34 aangelegd en ontwikkelde de industriezone Malle zich. Allemaal elementen die een grote weerslag hebben op het (zwaar) verkeer in de regio. De omleidingsweg en nieuwe verbindingsweg tussen de omleidingsweg en de industriezone van Malle zijn daarom noodzakelijk om het centrum van Malle en Zoersel te ontlasten.

In het najaar van 2012 werd voor de ringweg een bouwaanvraag ingediend en een openbaar onderzoek georganiseerd. Een half jaar later besliste het Agentschap Weten en Verkeer (AWV), omwille van een aantal negatieve adviezen en bezwaarschriften, die bouwaanvraag voor de omleidingsweg in te trekken. Een nieuwe indiening kan pas wanneer er juridische zekerheid is met betrekking tot de dossiers over de omleiding en afschaffing van een aantal buurtwegen, wat nodig is om de omleidingsweg te kunnen realiseren. Hiervoor zijn tien bijkomende dossiers in voorbereiding. Na overleg met de gemeente en de provincie zouden deze in het najaar moeten worden ingediend.

Voor de realisatie van de ringweg zijn ook zo’n tachtig onteigeningen nodig, geraamd op zes miljoen euro. Daarvan zijn nog maar zeven aktes verleden. Daar staat een bedrag tegenover van 1.286.646,90 euro. Ook werden al vijf verkoopbeloftes ondertekend. Hier gaat het over een bedrag van 74.707 euro. Voor enkele percelen werd het onteigeningsbesluit vernietigd. Hiervoor zal dit jaar een nieuw ministerieel besluit worden opgemaakt.

Sinds het najaar van 2018 werden de onderhandelingen voor de onteigeningen terug opgestart. Deze moeten nu versneld worden behandeld, zodat ze in 2020 kunnen worden afgerond. Daarvoor wordt dit en de komende twee jaar een bedrag van respectievelijk 2 miljoen, 2 miljoen en 1,5 miljoen euro voorzien. De werken zelf worden voorzien in 2021 voor een bedrag van ca. 9 miljoen euro.

Vlaams volksvertegenwoordiger Katrien Schryvers, die als Zoerselse het dossier van kortbij opvolgt en via parlementaire vragen de aandacht ervoor levendig houdt, is tevreden dat er versneld wordt gewerkt aan de onteigeningen en de start van de werken in zicht komt: “De aanleg van deze weg is noodzakelijk om de dorpskern van Zoersel, die kreunt onder het toegenomen verkeer, weer leefbaar en verkeersveiliger te maken.”

Daarnaast is een nieuwe verbindingsweg nodig tussen de omleidingsweg en de industriezone van Malle. Enerzijds om de omleidingsweg optimaal te laten functioneren, anderzijds om ook het centrum van Malle te ontlasten. Ook hiervoor zouden de werken in 2021 of 2022 starten, zo bleek al uit een eerdere parlementaire vraag.

    Welkom bij CD&V. Onze websites maken gebruik van cookies om jouw gebruikservaring te optimaliseren. Lees onze Cookies Policy voor meer informatie. Ons cookiebeleid en deze voorkeuren gelden voor alle CD&V-websites. Door op 'Akkoord' te klikken, ga je akkoord met de geselecteerde cookies.