De week van de armoede gaat nooit onopgemerkt voorbij in Zoersel. Ook dit jaar staat er een en ander op het programma, en dat allemaal in het thema ‘tegengaan van onderbescherming’.

“We vinden het heel belangrijk dat mensen in armoede of mensen met een armoederisico al hun rechten kunnen uitputten,” aldus OCMW-voorzitter Katrien Schryvers, “Daar willen wij hen vanuit het OCMW absoluut bij helpen.”

Het project Koffie & Formulieren speelt daar perfect op in. Onder deze noemer krijgen Zoerselaars de gelegenheid om elke donderdag tussen 9 en 12.30 uur langs te komen in de oude feestzaal van het administratief centrum (Handelslei 167) om bij een warme tas koffie en tijdens een goed gesprek op weg te worden gezet om brieven, rekening en telefoontjes naar diensten en bedrijven correct af te handelen. Koffie & formulieren is een project dat werd ontwikkeld door Samenlevingsopbouw en CAW (centrum voor algemeen welzijnswerk) Antwerpen.

Maandag 16 oktober wordt een informatiestand hierover geplaatst in de patio van het administratief centrum.  Zo maken we iedereen attent op de start en het aanbod van deze dienstverlening.  Niet enkel mensen met noden en vragen zelf, maar ook in hun omgeving kunnen er gebruik van maken of mensen doorverwijzen.

De eerste 'Koffie en formulieren'  gaat door op donderdag 19 oktober.

Koffie & Formulieren is een dienstverlening die valt onder het geïntegreerd breed onthaal (gbo), dat in juni de deuren opende in Zoersel. Het gbo wil ervoor zorgen dat alle inwoners op een laagdrempelige manier de weg naar de juiste zorg of hulp vinden. 

“Met Koffie & Formulieren zetten we in op de toenemende nood aan administratieve ondersteuning,” zeggen gbo-medewerkers Celine Beirinckx en Chantal Cierkens, “Er zijn immers veel mensen die onzeker zijn bij het invullen van een aanvraag of het begrijpen van een brief, omwille van laaggeletterdheid, ingewikkeld taalgebruik of moeilijk opgestelde rekeningen. Door deze mensen op een laagdrempelige manier informatie te geven en te ondersteunen bij het invullen of begrijpen van formulieren, rekeningen, brieven enz. helpen we ze ook om in de toekomst beter om te gaan met gelijkaardige documenten.” “Naast administratieve hulp vindt men bij Koffie & Formulieren een luisterend oor in geval er nog andere problemen zijn (financiën, kinderen, gezondheid, sociale problemen...),” vult Katrien Schryvers aan, “en dan kan er samen gezocht worden naar een gepaste oplossing.”

Naast aandacht voor de mensen in armoede zelf, gebruikt Zoersel de week van de armoede ook om de brede bevolking te sensibiliseren. “Het is belangrijk dat mensen de signalen herkennen en zo op gepaste manier kunnen reageren of eventueel hulp kunnen aanbieden,” vindt Katrien Schryvers, “Men denkt er misschien niet zo over na, maar iedereen kan in armoede terecht komen. Dat ook familieleden, buren, vrienden mensen met een armoederisico de weg wijzen naar de hulpverlening of het OCMW zelf contacteren, kan er voor zorgen dat mensen sneller de gepaste hulp krijgen. En we weten: hoe sneller de hulpverlening, hoe meer kans dat problemen gemakkelijker kunnen worden voorkomen of opgelost.”

Vanuit dat oogpunt hangt de gemeente jaarlijks de witte lakens uit aan het Bethaniënhuis. Dat gebeurt op dinsdag 17 oktober, de werelddag van verzet tegen armoede. “Hiermee willen we vanuit het lokale bestuur het signaal geven dat we armoede onaanvaardbaar vinden en mee de strijd aanbinden,” aldus Katrien.

Vrijdag 20 oktober is er een muzikale theatervoorstelling gepland. “Brood en Rozen voor iedereen” wordt om 20 uur in De Kapel gebracht door Mong Rosseel, die samen met zijn dochter Tamara en vier muzikanten van De Illustratie de teksten van het gelijknamige boek van Lieven de Pril op muziek zette. De toegang is gratis, opdat zoveel mogelijk mensen bereikt kunnen worden.

Ook in het Zoersel Magazine en in de elektronische nieuwsbrief krijgt de week tegen de armoede uitgebreid aandacht.