Voorzitter van V&M Zoersel, Chris Gonnissen: “Door de coronamaatregelen werken heel wat mensen al weken verplicht van thuis uit en combineren ze dat met de opvang en begeleiding van hun kinderen. Nu al blijkt uit de eerste bevragingen dat het vooral de vrouw is die de extra zorgtaken op zich neemt. Bij veel thuiswerkende moeders is de balans tussen werk en privé vandaag helemaal zoek. Wij lanceren daarom een aantal beleidsvoorstellen en oproepen om hen te ondersteunen. Niemand zit op een terugkeer van de jaren 50 te wachten.” “Wij pleiten voor het toepassen van het recht op deconnectie en roepen vaders op om vaker ouderschapsverlof op te nemen,” vult Zoersels gemeenteraadslid en Vlaams parlementslid Katrien Schryvers aan.

Om deze scheeftrekking te lijf te gaan, stelt V&M de volgende beleidsmaatregelen voor:

1. Wij leggen het recht op deconnectie weer op tafel. Thuiswerk en zorgen voor de kinderen combineren met (vol-)tijds werken, zorgt ervoor dat we tot laat in de avond werkmails beantwoorden en online vergaderen. Zo staan we permanent in stand-by voor het werk, wat het risico op stress en burn-out verhoogt. Ook na de coronacrisis zal telewerk belangrijk blijven. In vele bedrijven is er echter nog geen telewerkbeleid. Wij roepen bedrijven op om de wet van 26 maart 2018 (die werkgevers verplicht om het thema van deconnectie op de agenda van het CPBW te plaatsen) toe te passen. Daarbij vragen we aan het parlement om de wet te evalueren en, indien nodig, bij te sturen zodat bedrijven verplicht kunnen worden om voor een telewerkregeling te zorgen, via een ondernemings-cao of door telewerk op te nemen in het arbeidsreglement.

2. Wij steunen ook uitdrukkelijk Katrien Schryvers, onze Zoerselse vertegenwoordigster in het Vlaams parlement en haar collega Loes Vandromme, in hun vraag aan experten om de mogelijkheid te bekijken dat twee gezinnen afspraken kunnen maken om elkaars kinderen op te vangen. Zo kan één ouder instaan voor de opvang van de kinderen, terwijl de andere ouders werken. Dat maakt de combinatie werken en kinderopvang voor iedereen haalbaarder.

3. We zijn tevreden met het volmachtenbesluit van minister Nathalie Muylle, waardoor ouders onder bepaalde voorwaarden bijkomend ouderschapsverlof kunnen opnemen tijdens de coronaperiode. Dat verlof kan echter alleen opgenomen worden tot en met de maand juni. Wij vragen dat de situatie tijdig geëvalueerd wordt en dat de mogelijkheid om dit ouderschapsverlof te nemen verlengd wordt met de maanden juli en augustus, als de normale opvangmogelijkheden van kampen en speelpleinen niet worden aangeboden.

4. We roepen op om vrouwenrechten niet uit het oog te verliezen bij het formuleren van de exit-strategieën, met extra aandacht voor kwetsbare vrouwen. De maatregelen tegen het coronavirus worden genderblind genomen, maar de gevolgen zijn dat niet. Maatregelen op het vlak van onderwijskansen, leefbaar wonen, gezondheid en werk moeten rekening houden met de grote groep alleenstaande moeders. Daarnaast vragen we extra aandacht voor organisaties en overheidsdiensten die vrouwen in kwetsbare posities steunen.

5. We vragen specifiek onderzoek rond de impact van de coronacrisis op gender en gelijke kansen om een gericht beleid te voeren. Dat betekent concreet dat bij het verzamelen en rapporteren van gegevens een uitsplitsing wordt gemaakt naar geslacht en andere sociaaleconomische kenmerken.

Tot slot: een oproep aan werkgevers en partners van thuiswerkende vrouwen:

1. We roepen vaders op om meer (corona-)ouderschapsverlof op te nemen en zo voor een betere taakverdeling te zorgen in het gezin.

2. We roepen werkgevers op tot flexibiliteit en begrip en vragen om mensen die telewerken eerder doelstellingen op te geven dan vaste werkuren, zodat die zelf hun werkritme kunnen bepalen.

Om de vragen kracht bij te zetten, verspreiden de vrouwen van V&M Zoersel vandaag mee een e-card, die iedereen kan versturen naar een thuiswerkende moeder die een stevige digitale knuffel verdient. Je vindt deze kaart hier.

Lees hier het bericht van Het Laatste Nieuws over onze actie.